16 grudnia 2013

Komisje konkursowe w etapie on-​line

Przypominamy Państwu Dyrektorom szkół, w których odbywać się będzie II etap konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o powołaniu komisji konkursowej (Zasady Organizacji Konkursów w roku szkolnym 2013/​​14, pkt IX, podpunkt 2 C). Komisja taka ma charakter porządkowy, ustalenie jej liczebności znajduje się w kompetencji dyrektora placówki i… czytaj więcej

11 grudnia 2013

Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z drugiej połowy roku szkolnego 2012/​2013

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE –WSEiWU-JD-045–21/2013, z dnia 2 grudnia 2013 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Sprawozdanie powinno zawierać dane z okresu drugiej… czytaj więcej

11 grudnia 2013

Konkursy przedmiotowe – testy do ćwiczeń umiejętności technicznych na platformie konkursowej

Wojewódzka Komisja Konkursowa tak jak w ubiegłym roku przedstawia możliwość sprawdzenia przez uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych zasad działania platformy konkursowej. Polecane jest aby każdy uczestnik II etapu konkursów sprawdził możliwości techniczne obsługi platformy. Może to zrobić w domu jak również pod opieką nauczyciela informatyki w szkole. Możliwość wejścia… czytaj więcej

6 grudnia 2013

Rozliczenie programu „Wyprawka szkolna” 2013

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dokonanie pogłębionej analizy jego wykonania. Będzie ona podstawą do ewentualnej weryfikacji w kolejnych latach. W związku z powyższym do niniejszego pisma… czytaj więcej

6 grudnia 2013

Nabór kandydatów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014–2016

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014–2016 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy) UWC Atlantic College (Wielka Brytania) UWC Dilijan (Armenia) UWC Maastricht (Holandia) Mahindra UWC of India (Indie) Pearson College (Kanada) Red Cross Nordic UWC… czytaj więcej

28 listopada 2013

Arkusz sprawozdawczy uczniów szkół gimnazjalnych zakwalifikowanych do II etapu w konkursach przedmiotowych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół gimnazjalnych o wypełnienie przedstawionego poniżej arkusza sprawozdawczego zakwalifikowanych uczniów do II etapu konkursów przedmiotowych według obowiązujących zasad regulaminu konkursów. Uczniów zgłaszamy do dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek). W późniejszym terminie zgłoszenia uczniów nie będą przyjmowane. Zgłoszeń uczniów dokonujemy również… czytaj więcej

27 listopada 2013

Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Placówki oświatowo-​wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Placówki oświatowo-​​wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

26 listopada 2013

Poradnie psychologiczno-​pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Poradnie psychologiczno-​​pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

20 listopada 2013

Zmiana terminów III etapu Konkursu Historycznego oraz Konkursu Matematycznego dla szkół gimnazjalnych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że na III etapie konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych zostały zmienione terminy konkursów: Konkurs Matematyczny odbędzie się tydzień później tj. 22 marca 2014 r.  Konkurs Historyczny odbędzie tydzień wcześniej tj. 15 marca 2014 r. Prosimy o zapisanie w szkolnych planach organizacyjnych konkursów przedmiotowych wyżej przedstawionych zmian.… czytaj więcej

18 listopada 2013

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/​​2013 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 144 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 7 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł