1 czerwca 2011

Sprawozdanie z konferencji inaugurującej pilotażowy program edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”

W dniu 23 maja 2011 roku z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Muzoł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyła się konferencja inaugurująca program edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”. Program realizowany jest w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Są to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych… czytaj więcej

27 maja 2011

Dodatkowy nabór wniosków do programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach  publikuje w załączeniu Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie dodatkowego naboru wniosków na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Informujemy, że wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna szkoła” w zakładce „Formularze”.

25 maja 2011

Komplet broszur o różnych aspektach otwartości: otwartej nauce, domenie publicznej oraz otwartości w kontekście prawnym

Wartościową pozycją opublikowaną przez Koalicję Otwartej Edukacji jest komplet broszur o różnych aspektach otwartości: otwartej nauce, domenie publicznej oraz otwartości w kontekście prawnym. Broszury mają otwartą formułę, pozostawiając miejsce na kolejne części przedstawiające otwartość w różnych obszarach funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego.

25 maja 2011

Domena publiczna

Domena publiczna gwarantem dostępu do wiedzy. Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie  zasoby wspólne, jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Dobra wspólne charakteryzują się tym, że ich wykorzystanie ma… czytaj więcej

25 maja 2011

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Otwarte Zasoby Edukacyjne to powszechnie dostępne zasoby (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji i inne), udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Termin Otwarte Zasoby Edukacyjne (angielski termin Open Educational Resources – w skrócie OER ) po raz pierwszy został użyty podczas Forum on the Impact of Open… czytaj więcej

25 maja 2011

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji, jeden z kluczowych dokumentów określających cele i metody ruchu OER, powstała jako efekt spotkania kilkudziesięciu przedstawicieli projektów otwartych zasobów edukacyjnych z całego świata w Kapsztadzie (RPA) zorganizowanego roku przez Open Society Instutute i Shuttleworth Foundation. Uczestnicy spotkania zdefiniowali kluczowe strategie dla rozwoju otwartej edukacji. Zachęcają też innych… czytaj więcej

25 maja 2011

Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych

Wszystkie materiały, jakie zamieszczamy na stronach Koalicji Otwartej Edukacji mają służyć edukacji i poszerzaniu wiedzy na temat otwartości w edukacji, nauce i kulturze, dlatego zostały udostępnione na wolnej licencji Creative Commons BY‐​​SA. Karolina Grodecka: Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno‐​​Społecznych i Szkoleń, KOED, Warszawa 2010 Jarosław Lipszyc: Otwarta edukacja,… czytaj więcej

6 maja 2011

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół w roku szkolnym 2010/​​2011. Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o wiedzę dyrektora i nauczycieli (proszę nie prowadzić wywiadu wśród uczniów) według stanu na dzień… czytaj więcej

28 kwietnia 2011

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji Narodowej: www​.men​.gov​.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: www​.cke​.edu​.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www​.ore​.edu​.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www​.koweziu​.edu​.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: www​.komisja​.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www​.kuratorium​.wroclaw​.pl województwo kujawsko‐​​pomorskie: www​.kuratorium​.bydgoszcz​.uw​.gov​.pl województwo lubelskie: www​.kuratorium​.lublin​.pl województwo lubuskie: www​.ko​-gorzow​.edu​.pl województwo łódzkie: www​.kuratorium​.lodz​.pl województwo małopolskie: www​.kuratorium​.krakow​.pl województwo mazowieckie: www​.kuratorium​.waw​.pl województwo opolskie: www​.kuratorium​.opole​.pl województwo podkarpackie:… czytaj więcej

21 kwietnia 2011

Wyprawka szkolna 2011/​2012

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z planami rozpoczęcia realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 29 kwietnia br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę… czytaj więcej

19 kwietnia 2011

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/​2011

W dniu 8 kwietnia 2011 roku w Głównej Auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/​​2011. Laureaci 11 wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów wraz ze swoimi opiekunami odbierali gratulacje, pamiątkowe medale i dyplomy.