29 maja 2020

Koordynator do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Kuratorium Oświaty w Kielcach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni Pani Adrianna Czarnecka – specjalista w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dane kontaktowe:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik