9 października 2012

IV Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że w dniach od 15–21 października 2012 r. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje IV Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu jest: ,,Praca: Zawód czy kompetencje”.

Proszę doradców zawodowych, pedagogów szkolnych o przygotowanie interesującej oferty dla uczniów i ich rodziców propagującej ideę planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Nauczycieli realizujących zagadnienia z obszaru szkolnego doradztwa zawodowego, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, proszę o aktywne zaangażowanie się w projekt i przeprowadzenie interesujących spotkań, prelekcji, konkursów, wycieczek do zakładów pracy itp.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie na adres e-mailowy: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl w terminie do 31 października 2012 r. sprawozdań z przeprowadzonych w szkołach i placówkach działań w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Wybrane sprawozdania zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty jako przykłady dobrych praktyk.

Życząc wielu interesujących pomysłów, zapraszam do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

Szczegółowe informacje:

  • IV Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)