31 sierpnia 2016

Zarządzenie nr 484/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017