11 lipca 2016

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (Jakość edukacji, zakładka Nadzór pedagogiczny).