10 czerwca 2015

WAŻNE – Dyrektorzy gimnazjów – Edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Szanowni Państwo
dyrektorzy gimnazjów województwa świętokrzyskiego

W związku z pismem otrzymanym z KOWEZiU w dniu 8.06.2015 r. zwracam się ponownie z gorącą prośbą o wzięcie udziału w darmowym szkoleniu pt.: „Doradztwo zawodowe – od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie szkół gimnazjalnych” w ramach projektu pt. „Edukacja dla pracy – etap 2”.

Jak Państwo wiecie, rozwijanie umiejętności i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego jest obowiązkiem kadry pedagogicznej nałożonym na szkoły rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.).

Proszę, abyście Państwo Dyrektorzy zgłosili swoje placówki do udziału ww. szkoleniu. Termin szkoleń został przedłużony do 10 lipca 2015 r. Jest więc czas, aby Państwo bez problemu mogli wziąć w nim udział.

Dodatkowe informacje: Strona rekrutacji na szkolenia: Doradztwo zawodowe – od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych: https://​edukacjadlapracy​.koweziu​.edu​.pl/

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł

Wykaz gimnazjów, które nie wzięły lub nie zgłosiły udziału w szkoleniu.