Kategoria: System Informacji Oświatowej

14 lutego 2018

Nowe SIO. Nie wolno usuwać uczniów, którzy ukończyli szkołę, ani nauczycieli, którzy zakończyli pracę w szkole

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi udostępnionej w nowym systemie informacji oświatowej funkcji usuwania ucznia oraz usuwania nauczyciela Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że funkcja ta służy do usuwania danych identyfikacyjnych osób pomyłkowo wprowadzonych do nowego SIO, czyli osób, które nie są i nigdy nie były uczniami szkoły lub (w… czytaj więcej

14 lutego 2018

Nowe SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

14 lutego 2018

Nowe SIO. Problem z przypisywaniem absolwentów szkoły podstawowej do oddziałów gimnazjalnych w tej samej szkole podstawowej

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że poprawka umożliwiająca przypisanie do oddziałów uczniów oddziałów gimnazjalnych, które zostały włączone do szkół podstawowych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w tej szkole podstawowej, zostanie udostępniona w terminie późniejszym (luty br.).

26 stycznia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 stycznia 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie: Rejestracja nauki ucznia (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usuwanie nauki ucznia (indywidualnie) Rejestracja nauki wychowanka (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usuwanie nauki wychowanka (indywidualnie) Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku szkolnego Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Przypisanie do oddziału podstawowego (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usunięcie przypisania… czytaj więcej

27 listopada 2017

Nowe SIO. Wprowadzone 27 listopada 2017 roku zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

27 listopada 2017 roku wprowadzono następujące zmiany w Systemie Informacji Oświatowej: Funkcja „Nie pamiętasz hasła”: Naprawa nieprzewijającego się formularza w przeglądarce Mozilla Firefox. Użytkownicy: Wyłączenie możliwości cofnięcia własnego upoważnienia. Oddziały: Włączenie możliwości rejestracji oddziałów podstawowych. Włączenie możliwości modyfikacji oddziałów podstawowych. Włączenie możliwości usuwania oddziałów podstawowych.  

27 listopada 2017

Nowe SIO. Konieczność korzystania z najnowszych wersji nowoczesnych przeglądarek

W związku faktem uruchomienia od 24 lipca 2017 roku przeglądarkowej wersji aplikacji systemu nowego SIO, bezwzględnie zalecam korzystać z najnowszej wersji jednej z wielu nowoczesnych przeglądarek. Z jakiej przeglądarki i z jakiej wersji tej przeglądarki korzystam? Proszę zajrzeć na stronę: wersja.kuratorium.kielce.pl UWAGA! W przypadku, gdy zobaczą Państwo informację, że korzystają z… czytaj więcej

16 listopada 2017

Nowe SIO. Przykłady papierowych upoważnień „wewnętrznych” opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poniżej opublikowane zostały przykładowe wzory upoważnień. Należy podkreślić, że przedstawione wzory upoważnień stanowią tylko przykład, jakie dane powinny być zawarte w pisemnych upoważnieniach wydawanych przez kierowników podmiotów upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO. Ponadto publikacja poniższych wzorów upoważnień nie oznacza konieczności zmiany pisemnych upoważnień, które już zostały wydane. W… czytaj więcej

6 listopada 2017

Nowe SIO. Zmiana w zasadach rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jst, szkół i placówek oświatowych

Zwracam uwagę na fakt zmiany zasad rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych. Od 24 lipca 2017 wnioski dla: kierowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje właściwy terytorialnie kurator oświaty lub upoważniony przez kuratora oświaty pracownik kuratorium oświaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje kierownik tej jednostki… czytaj więcej

27 października 2017

Nowe SIO. MEN przypomina o obowiązku dokonania niezbędnych zmian w RSPO

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, poniżej przedstawiam Państwu opis działań, które powinny zostać wykonane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Przekazanie informacji do RSPO o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty oraz art. 9 ust. 1… czytaj więcej

11 października 2017

Nowe SIO. Gminy nie przekazują już danych osobowych (identyfikacyjnych) uczniów korzystających z​ ​pomocy materialnej o charakterze socjalnym

W związku z udostępnieniem w gminach modułu Uczniowie w zakresie rejestracji i modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów zwracam uwagę na zmiany w przepisach ustawy o systemie informacji oświatowej (uosio) dotyczące zasad przekazywania informacji o uczniach korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otóż od 2 września 2017 przepis art. 42 pkt 9 uosio… czytaj więcej

6 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 6 października 2017

Użytkownicy: Aktualizacja słownika przyczyn cofania upoważnienia Poprawienie statusów użytkowników na „dezaktywowany” w przypadku likwidacji lub włączenia szkoły placówki do podmiotu nadrzędnego Nauczyciele: Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela Uruchomienie importu danych identyfikacyjnych nauczyciela z pliku CSV Placówki: Dodanie możliwości wyboru Izb Rzemieślniczych jako organów prowadzących Zniesienie… czytaj więcej

6 października 2017

Nowe SIO. Moduł „Dane zbiorcze” oraz dane dziedzinowe modułu „Nauczyciele” dostępne najwcześniej 9 kwietnia 2018 roku (projekt)

Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), który w art. 88 przewiduje, że do dnia 8 kwietnia 2018 roku nie przekazuje się: danych zbiorczych z modułu „Dane zbiorcze” danych dziedzinowych nauczycieli z modułu „Nauczyciele” (dane identyfikacyjne nauczycieli z modułu „Nauczyciele” powinny być udostępnione wcześniej). To oznacza,… czytaj więcej

6 października 2017

Stare SIO. Planowane przedłużenie działania starego SIO do końca roku 2018

Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), który w art. 83 przewiduje przedłużenie działania starego SIO do końca 2018 roku, czyli zgodnie z tym projektem ostatni zbiór danych w starym SIO powinien zostać przeprowadzony według stanu na 30 września 2018 roku.

6 października 2017

Nowe SIO. Brak możliwości złożenia wniosku o przedłużenie upoważnienia

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że aktualnie (stan na 6 października 2017) w nowym SIO nie ma możliwości złożenia wniosku o przedłużenie upoważnienia. Przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej przewidują możliwość składania wniosku o przedłużenie upoważnienia, ale do tej pory ta funkcja nie została udostępniona. Obecnie należy… czytaj więcej

5 października 2017

Nowe SIO. Zasoby: Aktualności, Instrukcje, Pomoc i inne

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności instrukcji do nowego SIO uprzejmie informuję, że na stronie logowania do systemu nowego SIO (https://sio.men.gov.pl) bezpośrednio pod okienkiem do logowania do systemu są opublikowane następujące odnośniki: Aktualności – pod tym odnośnikiem Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) zamieszcza najświeższe komunikat… czytaj więcej

2 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 29 września 2017

Placówki: Poprawki dla sposobu ewidencjonowania przy rejestracji zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych Poprawki do modyfikacji szkół i placówek Wnioski: Poprawka dla wyświetlania okresu upoważnienia na liście wniosków Uczniowie: Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów (brak możliwości usuwania uczniów!)