Kategoria: System Informacji Oświatowej

19 listopada 2020

Wprowadzone 19 listopada 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń: Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia Miejsce zamieszkania – ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW w bieżącym roku szkolnym okresem… czytaj więcej

4 listopada 2020

SIO. Wykazywanie nieobecności nauczycieli przebywających na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy

Nauczycielom przebywającym na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy, czyli będącymi niezdolnymi do pracy w nieobecnościach w zależności od liczby dni nieobecności należy wpisać: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, tj. choroba trwająca… czytaj więcej

23 września 2020

SIO. Oddział „poniżej 0”, czy oddział „0”, a może oddział łączony?

Od 2 września 2020 tego pytania (problemu) już nie ma. Wszystkie oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego rejestruje się jako „wychowanie przedszkolne”, czyli jeśli mamy: jeden oddział Krasnoludki z sześciolatkami, to rejestrujemy jako: „wychowanie przedszkolne” Krasnoludki jeden oddział Muchomorki z pięciolatkami, czterolatkami, trzylatkami, to rejestrujemy jako: „wychowanie przedszkolne” Muchomorki jeden oddział Smerfy z… czytaj więcej

16 września 2020

SIO. Brak składnika „wynagrodzenie chorobowe” nie jest błędem aplikacji

Wiele osób zadaje pytanie, jak wykazać składnik wynagrodzenia nauczycieli, który poprzednio wykazywany był jako „wynagrodzenie chorobowe”. Odpowiedź jest prosta. Tego składnika już się nie wykazuje, ponieważ brak jest podstawy prawnej do zbierania tego typu informacji w systemie informacji oświatowej. W związku z tym z listy składników formularza wynagrodzeniowego nauczycieli składnik… czytaj więcej

9 września 2020

Nowe SIO. Jak radzić sobie z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem”?

Z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem” możemy spotkać się podczas dokonywania operacji zakończenia przypisania do oddziału. Ten błąd oznacza, że w roku szkolnym, którego dotyczy przypisanie została dodana jakaś dana dziedzinowa (np. indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki etc.) z wpisaną… czytaj więcej

8 września 2020

Nowe SIO. Reset hasła dostępny. Procedura.

Na stronie systemu SIO https://sio.men.gov.pl uruchomiona została opcja resetu hasła, czyli ustawienia nowego hasła w przypadku zapomnienia dotychczas używanego. Procedura ustawienia nowego hasła: Wchodzimy na stronę: https://sio.men.gov.pl. Klikamy odnośnik „Nie pamiętasz hasła?” Na nowo otwartej stronie (https://sio.men.gov.pl/sio/reset-hasla) musimy odnaleźć jednostkę, do której mamy upoważnienie klikając pole „Wyszukaj podmiot”. Podajemy login… czytaj więcej

3 września 2020

Wprowadzone 2 września 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Zablokowanie możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku o dostęp do SIO z funkcją „Kierownik jednostki” lub „p.o. Kierownika jednostki” jeśli wniosek z tą samą funkcją jest już rozpatrywany lub istnieje aktywne upoważnienie RSPO: Od roku szkolnego 2020/2021 zastąpienie etapów edukacyjnych „0” i „poniżej 0” etapem edukacyjnym „wychowanie przedszkolne” Od… czytaj więcej

2 września 2020

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO do 2 września do godziny 18.00

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że w dniach od 25 sierpnia 2020 od godziny 08:00 do 2 września 2020 do godziny 18:00, będą prowadzone prace konserwacyjne Systemu Informacji Oświatowej. W związku z powyższym, korzystanie z aplikacji w tym czasie nie będzie możliwe. Uwaga! Strefa pracownika, czyli strefa dla zalogowanych cały czas działa bez przerwy: http://strefa.ksdo.gov.pl

17 sierpnia 2020

Wsparcie użytkownika – instrukcje techniczne i merytoryczne, odpowiedzi na pytania, formularze zgłoszeniowe

Instrukcje techniczne Filmy instruktażowe Instrukcje merytoryczne FAQ (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) Formularz zgłoszeniowy dla użytkowników NIEPOSIADAJĄCYCH loginu i hasła do SIO Formularz zgłoszeniowy dla użytkowników POSIADAJĄCYCH login i hasło do SIO

27 lipca 2020

Wprowadzone 27 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciel: Możliwość grupowego dodania informacji o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego Zwiększenie maksymalnej liczby godzin w obowiązkach wykazanych dla umów zlecenie i dzieło Uczeń: Miejsce pełnienia praktycznej nauki zawodu – dla formy praktyki zawodowe w technikum i w szkole policealnej dodanie nowych pozycji w związku z odbywaniem praktyk w czasie pandemii

21 lipca 2020

SIO. Przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole w RSPO

System Informacji Oświatowej

W związku z występującymi problemami z praktyczną realizacją w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów art. 90 ust. 3 oraz 181 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), czyli operacji przekształcenia innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole… czytaj więcej

20 lipca 2020

SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego EPUAP potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

Niniejsza procedura jest przydatna między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego (oczywiście inne osoby też mogą z niej skorzystać), których kierownicy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) nie posiadają osobistego profilu zaufanego, ale posiadają kartę z podpisem kwalifikowanym. Za pomocą tej karty można potwierdzić profil zaufany na miejscu w urzędzie, a potem… czytaj więcej

14 lipca 2020

Wprowadzone 13 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału Oddział: Grupowe działania z listy oddziałów: zgłaszanie uczniów do egzaminu rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu rejestracja informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

14 lipca 2020

SIO. Faktyczna data rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami informuję, że w systemie informacji oświatowej należy wpisać: faktyczną datę rozpoczęcia dowożenia ucznia, czyli przykładowo, jeśli dzień 1 września 2019 był niedzielą, to uczniowie najwcześniej mogli faktycznie rozpocząć korzystanie z dowożenia od 2 września, choć może to być oczywiście też inna data (zależy to… czytaj więcej

30 czerwca 2020

SIO. Data wypisania, równa dacie końca roku szkolnego może być wprowadzona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą końca roku szkolnego.

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że operacji wpisania daty zakończenia uczęszczania do oddziału w związku: z otrzymaniem promocji do następnej klasy – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia, z ukończeniem szkoły – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia, można dokonać nie wcześniej niż na 2 miesiące przed… czytaj więcej

30 czerwca 2020

Wprowadzone 26 czerwca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Organy prowadzące inne niż JST/minister: Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w rejestrze REGON Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący Uczeń: W danej dziedzinowej „Informacje o dowożeniu”: dodanie możliwości rejestracji informacji w oddziałach IPET w ORW oraz w oddziałach WWR w SOSW zablokowanie możliwości rejestracji… czytaj więcej

18 czerwca 2020

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2020: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2020 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub… czytaj więcej