Kategoria: System Informacji Oświatowej

8 lutego 2023

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu SIO informujemy, że w dniu 09/02/2023 r. od godziny 15:30 do godziny 18:00 praca w aplikacji będzie niemożliwa. Przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie przypominamy, że przerwa techniczna SIO nie wpływa na działanie portalu Strefy Pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/ oraz powiązanych z nim aplikacji. Zespół SIO

6 lutego 2023

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu SIO informujemy, że w dniu 06/02/2023 r. od godziny 15:30 do godziny 17:30 praca w aplikacji będzie niemożliwa. Przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie przypominamy, że przerwa techniczna SIO nie wpływa na działanie portalu Strefy Pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/ oraz powiązanych z nim aplikacji. Zespół SIO

2 lutego 2023

Co w SIO mam wypełnić? Jakie formularze dotyczą mojej szkoły lub placówki oświatowej? Ale ja nie mam nauczycieli, to dlaczego mam coś uzupełniać? Ale ja żadnej dotacji nie otrzymuję, to dlaczego muszę wypełniać SIO?

Pytanie „Ale ja żadnej dotacji nie otrzymuję, to dlaczego muszę wypełniać SIO?” System Informacji Oświatowej to system przede wszystkim służący zbieraniu danych statystycznych. Tylko wybrane dane z tego systemu służą celom finansowania zadań oświatowych. Poprzednio dane statystyczne były zbierane bezpośrednio przez Główny Urząd Statystyczny. Ustawodawca, uchwalając ustawę z dnia 19 lutego 2004 roku o systemie […]

25 stycznia 2023

SIO. Czerwone etykiety na liście uczniów oraz liście nauczycieli to błędy wymagające niezwłocznego usunięcia!

Analiza danych w systemie informacji oświatowej pokazuje, że w wielu przypadkach ignorowane są oczywiste błędy w przekazywanych danych SIO, dlatego przypominam, że każda etykieta na liście nauczycieli lub liście uczniów, która wyświetla się w aplikacji SIO w kolorze czerwonym, oznacza, że w danych przekazanych przez jednostki wypełniające dane w SIO dla tego ucznia lub nauczyciela popełniono […]

24 stycznia 2023

SIO. Najczęstsze przyczyny braku weryfikacji danych osobowych w bazie PESEL

W związku z występującymi problemami z weryfikacją zapisanych w systemie informacji oświatowej danych osobowych uczniów lub nauczycieli w bazie PESEL informuję, że najczęstszymi przyczynami tych problemów są: Nieprawidłowe wpisywanie dwóch imion w pole imię. W polu imię należy wprowadzić tylko pierwsze imię. Błędna pisownia podwójnych nazwisk. Zamiast nieprawidłowo „Nowak – Kowalski” należy wpisać prawidłowo „Nowak-Kowalski” (bez […]

16 stycznia 2023

SIO. Dane do wprowadzenia w terminie do 10 stycznia 2023

Przypominamy o obowiązku przekazania szeregu danych w Systemie Informacji Oświatowej w terminie do 10 stycznia 2023: I. Do 10 stycznia 2023 za rok kalendarzowy 2022 należy wprowadzić następujące dane: Wszystkie szkoły i placówki oświatowe bez względu na rodzaj organu prowadzącego: dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, bez pochodnych pracodawcy. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/ W przypadku […]

12 stycznia 2023

SIO. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający obowiązek szkolny w ORW

Uwaga! Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW) też jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym (ORW)! Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest klasyfikowany przez daną szkołę, a faktycznie nie chodzi do tej szkoły, natomiast spełnia obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (ORW) powinien być zarejestrowany w dwóch jednostkach: Szkoła, która klasyfikuje tego ucznia, wykonuje następujące czynności w aplikacji SIO: rejestruje ucznia, rozpoczyna mu […]

11 stycznia 2023

SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej, aktualne dane przekazuje dyrektor […]

10 stycznia 2023

SIO. Problemy z nieuwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w raportach z subwencyjnych

Warunkiem uwzględnienia w subwencji: dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania jest: rejestracja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zakończona poprawną weryfikacją tego dokumentu w SIO, rejestracja okresu obowiązywania opinii – krytycznie ważne jest wprowadzenie poprawnej daty przedłożenia dokumentu przez rodzica w placówce, rejestracja oddziału dodatkowego „Wczesne wspomaganie rozwoju” i przypisanie dziecka do tego oddziału z […]

9 stycznia 2023

Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za ubiegły rok, jeśli w ubiegłym roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za rok ubiegły, jeśli w ubiegłym roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład: pierwsza umowa od 01.09.2021 do 20.06.2022 druga umowa od 01.09.2022 do 25.06.2023. Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok ubiegły: pierwsze sprawozdanie za rok […]

15 grudnia 2022

Weryfikacja danych subwencyjnych

Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W Strefie Pracownika SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów: pismo Ministra Edukacji i Nauki do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, opis wag subwencyjnych na rok 2023, instrukcja potwierdzania danych w strefie […]

15 grudnia 2022

SIO. Uzupełnianie brakujących informacji o awansie zawodowym nauczycieli

W związku z masowo występującymi brakami w formularzu „Awans zawodowy” w Systemie Informacji Oświatowej przekazuję procedurę weryfikacji i uzupełniania braków. W pierwszym kroku musimy odnaleźć nauczycieli dotkniętych problemem braku uzupełnionego stopnia awansu za pomocą odpowiedniego filtru W sekcji NAUCZYCIELE należy kliknąć przycisk FILTRUJ lub przejść do sekcji WYSZUKAJ po prawej stronie ekranu. Wybrać z sekcji […]

15 listopada 2022

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań. […]

25 października 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Możliwość rejestracji, modyfikacji, usuwania danych dziedzinowych dot. dzieci nieletnich matek przebywających w MOW Nauczyciel : Dodanie nowych obowiązków: formy rzeźbiarskie – snycerstwo, formy rzeźbiarskie – kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, aranżacja przestrzeni – aranżacja wnętrz Z poważaniem […]

7 października 2022

SIO. Przypomnienie o konieczności przekazania wybranych danych w terminie do 10 października 2022

Przypominamy, że do 10 października 2022 należało wprowadzić do SIO niektóre dane zbiorcze, między innymi: dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie wg stanu na 30 września.Link do instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/zatrudnienie/ dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i […]

4 października 2022

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2022: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2022 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub planowane wygaśnięcie stosunku pracy […]

3 października 2022

SIO. Problemy z logowaniem. Procedura postępowania.

W związku z nieustannie powtarzającymi się pytaniami przedstawiam uniwersalną procedurę postępowania w przypadku problemów z zalogowaniem się do SIO. Bezwzględnie w pierwszym kroku wykonujemy operację odzyskiwania loginu na stronie: https://sio.gov.pl/sio/odzyskanie-loginu. Jeśli pojawi się informacja o loginie, to skrupulatnie literka po literce, cyferka po cyferce notujemy, jaki jest prawidłowy login (zwracając uwagę na wielkość liter). Przechodzimy […]

20 września 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Dla Branżowej szkoły I stopnia w pozostałej danej dziedzinowej ucznia dotyczącej statusu młodocianego dodanie wymagalności uzupełnienia informacji o minimum jednym miejscu odbywania dokształcania teoretycznego. Dla technikum dodanie możliwości zgłaszania do egzaminu zawodowego dla ucznia klasy IV. […]

15 września 2022

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 przekazujemy instrukcję wprowadzania do systemu informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących dzieci i uczniów z Ukrainy, których legalność pobytu w Polsce stwierdzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego […]

12 września 2022

MEN już w 2020 roku informował. 25 to maksymalna liczba dzieci w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego

W związku z mnożącymi się pytaniami w sprawie limitu dzieci możliwych do wykazania w punktach przedszkolnych uprzejmie informuję, że już w 2020 roku ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało: Zarówno w punkcie przedszkolnym, jak i zespole wychowania przedszkolnego maksymalna dopuszczalna liczba dzieci to 25. Niedopuszczalne jest prowadzenie innej formy wychowania przedszkolnego, w której są np. 2 […]