Kategoria: System Informacji Oświatowej

12 kwietnia 2019

Nowe SIO. Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie umieszczania w SIO danych strajkujących nauczycieli

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych. Ustawa z dnia 15 stycznia 2011 r. o systemie informacji oświatowej określa rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji… czytaj więcej

11 kwietnia 2019

Nowe SIO. Obowiązek przekazywania danych od przyczynie nieprowadzenia zajęć

Obowiązek przekazywania do nowego SIO informacji o przyczynie nieprowadzenia zajęć nauczycieli wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy o systemie informacji oświatowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1900) oraz par. 27 rozporządzenia Ministra Edukacji… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 1 kwietnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie nowych filtrów na liście placówek w RSPO: sposób ewidencjonowania, status publiczno‐​​prawny, kategoria uczniów, czy samodzielna, czy w zespole, czy w jednostce złożonej, czy posiada filię, czy filia. Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o udzielonej pomocy materialnej w szkole Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o zajęciach dodatkowych dla uczniów w… czytaj więcej

18 marca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 marca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Wyświetlenie informacji o osobie do kontaktu z GUS w podglądzie szczegółów szkoły/​​placówki oświatowej Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno‐​​pedagogiczne Umożliwienie filtrowania ucznia po jego identyfikatorze Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie… czytaj więcej

4 marca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 4 marca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Ograniczenie możliwości rejestracji informacji o otrzymywaniu dotacji dla szkół i placówek oświatowych tylko, gdy jednostką przekazującą dane do RSPO jest powiat ziemski lub miasto na prawach powiatu Uczniowie: Dodanie blokady – dla uczniów, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu, w przypadku chęci zaznaczenia przerwania nauki w oddziale, konieczne jest wcześniejsze… czytaj więcej

18 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/​​Minister Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób pełniących obowiązki nauczyciela zatrudnionych na umowy cywilnoprawne Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wynagrodzeniach osób na stanowiskach pedagogicznych (organy wykonujące zadania z… czytaj więcej

4 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 3 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba korzystających i udzielonych pomocy Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba orzeczeń o braku potrzeby korzystania z zajęć specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni gruntów budowlanych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zakresie dostosowania szkoły/​​placówki do potrzeb… czytaj więcej

30 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 21 stycznia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość dodania kilku statusów młodocianego pracownika w różnych okresach w ramach przypisania do oddziału podstawowego Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o bezprzewodowym dostępie do internetu Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wieku komputerów Szczegóły podmiotu w jednostkach pozarejestrowych: Możliwość edycji… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Stare SIO. Komunikat w sprawie losów „starego” systemu informacji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był… czytaj więcej

7 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 7 stycznia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Dodanie niespójności niezamkniętego okresu obowiązku szkolnego lub przedszkolnego w przypadku, gdy szkoła staje się nieobwodową. W szkole podstawowej możliwość przypisania ucznia do oddziału o poziom niżej. Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wyposażeniu – pomoce dydaktyczne oraz sprzęt diagnostyczny. Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o komputerach – technologie łączy… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 10 grudnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Możliwość podglądu szczegółów danych o wprowadzonych obowiązkach Uczniowie: Możliwość filtrowania listy uczniów po wprowadzonym numerze orzeczenia Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zbiorach bibliotecznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o kategorii wiekowych czytelników biblioteki Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów łączonych

6 grudnia 2018

Nowe SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

1. Przechodzimy na stronę: https://​pz​.gov​.pl 2. Klikamy odnośnik Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 3. Wypełniamy formularz rejestracyjny i klikamy przycisk Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 4. Autoryzujemy kodem przysłanym na podany we wniosku numer telefonu chęć założenia konta (podajemy kod i klikamy przycisk Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto): 5. Klikamy przycisk Przejdź… czytaj więcej

30 listopada 2018

Nowe SIO. Zmiany w sposobie wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w nowym SIO

UWAGA! Poniższa zmiana dotyczy tylko i wyłącznie nowego SIO. Dane starego SIO pozostają bez zmian! Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianie sposobu wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie… czytaj więcej

26 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 listopada 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie planowania stopnia awansu zawodowego. Rezygnacja z możliwości modyfikacji stopnia awansu zawodowego. Uspójnienie widoku karty umowy i szczegółów umowy nauczyciela. Dodatek za wysługę lat – zamiast błędu wyświetlane będzie ostrzeżenie o możliwych błędach. Uczniowie: W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę automatyczne zamykanie okresu obowiązywania orzeczenia. Umożliwienie przypisania… czytaj więcej

13 listopada 2018

Nowe SIO. „Poradniki” w „Strefie dla zalogowanych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w Strefie dla zalogowanych (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) Systemu Informacji Oświatowej dodana została nowa zakładka Poradniki. W zakładce będą zamieszczane opracowania przydatne dla szkół, organów prowadzących i kuratoriów oświaty. Aktualnie w zakładce znajdują się trzy poradniki: Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą Rady rodziców –… czytaj więcej

5 listopada 2018

Nowe SIO. Wyjaśnienie dotyczące pola „Nazwa skrócona” w RSPO

W związku z pismem rozesłanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej do jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie wyjaśniam, że pole „Nazwa skrócona” jest nieobowiązkowe i należy je wypełnić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki oświatowej przewiduje istnienie nazwy skróconej używanej na pieczęciach. Często popełnianym błędem jest wymyślanie nazw skróconych… czytaj więcej

29 października 2018

Nowe SIO! Wprowadzone 29 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oceny nauczyciela Uczniowie: Dodanie etykiety i filtra „zakończył naukę” Przypisanie uczniów do kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli Możliwość ukończenia szkoły na poziomie II semestru w szkołach podstawowych dla dorosłych W szkołach policealnych dla uczniów przypisanych do dwóch oddziałów możliwość wykazania form praktycznej nauki zawodu w… czytaj więcej