Kategoria: System Informacji Oświatowej

30 czerwca 2020

SIO. Data wypisania, równa dacie końca roku szkolnego może być wprowadzona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą końca roku szkolnego.

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że operacji wpisania daty zakończenia uczęszczania do oddziału w związku: z otrzymaniem promocji do następnej klasy – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia, z ukończeniem szkoły – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia, można dokonać nie wcześniej niż na 2 miesiące przed… czytaj więcej

30 czerwca 2020

Wprowadzone 26 czerwca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Organy prowadzące inne niż JST/minister: Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w rejestrze REGON Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący Uczeń: W danej dziedzinowej „Informacje o dowożeniu”: dodanie możliwości rejestracji informacji w oddziałach IPET w ORW oraz w oddziałach WWR w SOSW zablokowanie możliwości rejestracji… czytaj więcej

18 czerwca 2020

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2020: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2020 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub… czytaj więcej

10 czerwca 2020

SIO. Rejestracja nieobecności z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki – wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rejestracji nieobecności nauczyciela w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat wyjaśniam, że nauczycielowi rejestrujemy nieobecność wybierając przyczynę: „zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki”, zawsze wtedy, gdy spełnione zostają warunki przyznania nauczycielowi prawa do zasiłku opiekuńczego na… czytaj więcej

2 czerwca 2020

SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

29 maja 2020

Problemy z logowaniem do systemu SIO w przypadku zainstalowanego oprogramowania firmy Kaspersky

Wielu użytkowników korzystających z komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym Kaspersky zgłasza problemy z brakiem możliwości zalogowania się do systemu SIO. Strona SIO zawiesza się w momencie logowania. Obejściem problemu jest wyłączenie skanowania szyfrowanych połączeń zgodnie z dokumentacją produktu Kaspersky: https://help.kaspersky.com/KAV/2020/pl-PL/157530.htm. Użytkownicy tego produktu powinni zgłosić problem do producenta, czyli firmy… czytaj więcej

11 maja 2020

Wprowadzone 11 maja 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie filtrów umożliwiających wyszukanie szkół po ich specyfice, związaniu organizacyjnym oraz informacji o posiadaniu internatu  Dane zbiorcze: Wydatki – odblokowanie możliwości rejestracji sprawozdania w szkołach prowadzonych przez Ministrów Wydatki – w szkołach prowadzonych przez Ministrów dodanie dodatkowych założeń dotyczących paragrafu 400 oraz paragrafów z grupy wydatków bieżących w paragrafie… czytaj więcej

22 kwietnia 2020

SIO. Wprowadzone 22 kwietnia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Panel startowy – szczegóły podmiotu, dostępne w szkołach i placówkach oświatowych: Dodanie zakładki dodatkowych lokalizacji Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły niebędących w dyspozycji szkoły, służących do przeprowadzenia egzaminu

15 kwietnia 2020

SIO. [NAPRAWIONY] Problem z formularzami „Wydatki” oraz „Rozwiązanie stosunku pracy”

Aktualizacja! Problem został rozwiązany w aktualizacji systemu w dniu 21 kwietnia 2020. W specyficznych warunkach (mały ekran komputera, dużo wierszy do wprowadzenia) w SIO objawia się problem z brakiem możliwości zapisania wypełnionego formularza „Wydatki” lub „Rozwiązanie stosunku pracy” – przycisk „Zapisz” znajduje się poniżej dolnej krawędzi ekranu i nie jest… czytaj więcej

7 kwietnia 2020

SIO. Problemy z otwieraniem strony. Dziwne błędy. Brak możliwości zalogowania.

W związku ze zdarzającymi się przypadkami problemów z działaniem strony https://sio.men.gov.pl proszę o wykonanie kroków opisanych w poniższym pliku. Przy czym dla pewności procedurę usuwania ciasteczek należy wykonać dla dwóch stron: https://sio.men.gov.pl – otwieramy tę stronę i wykonujemy czyszczenie ciasteczek zgodnie z procedurą w pliku. Klikamy na ww. stronie przycisk… czytaj więcej

6 kwietnia 2020

SIO. Problemy przy uzupełnianiu sprawozdania „Wydatki”

W związku z powtarzającymi się pytaniami wyjaśniam, że: Separatorem dziesiętnym w tym formularzu jest kropka. Użycie przecinka spowoduje, że kwoty groszy nie zostaną poprawnie zapisane! (Problem ten został już naprawiony. Przecinek działa poprawnie!) Aby uniknąć niespodzianki w postaci braku zapisania ostatnio wprowadzonego wiersza paragrafu, należy pamiętać, żeby przed kliknięciem przycisku… czytaj więcej

17 marca 2020

Wprowadzone 16 marca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących błędnej daty rozpoczęcia działalności, jeśli w szkole/placówce oświatowej są wprowadzone dane za wcześniejsze okresy niż data rozpoczęcia działalności. Po wyświetleniu się ostrzeżenia formularz modyfikacji danych można nadal wysłać. Uczeń: Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania w MOS. Dane zbiorcze: Zmiana wyglądu formularza rejestracji informacji o korzystaniu z dziennika… czytaj więcej

17 marca 2020

SIO. Komunikat w sprawie obsługi zgłoszeń dotyczących systemu SIO

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że pomoc techniczna i merytoryczna dotycząca Systemu Informacji Oświatowej oraz portalu Strefy Pracownika, udzielana jest wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie pomocsio.men.gov.pl lub bezpośrednio po zalogowaniu w systemie SIO, w zakładce Pomoc w lewym menu. Zgłoszenia przyjmowane są 24h/7 dni w tygodniu. W formularzu znajduje się arkusz do przekazywania… czytaj więcej

2 marca 2020

SIO. Problemy z nieprawidłową datą zakończenia semestru w szkołach niepublicznych z kształceniem semetralnym

Uwaga! Zmiana od 2 marca 2020. Została udostępniona możliwość modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia semestru w oddziałach podstawowych w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym. W przypadku szkół niepublicznych, które prowadzą kształcenie w podziale na semestry, daty rozpoczęcia i zakończenia semestru użytkownicy określają sami na etapie zakładania oddziału podstawowego (z wyjątkiem… czytaj więcej

19 lutego 2020

Uczeń zmienia szkołę. Jak należy prawidłowo zarejestrować tę sytuację w SIO?

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia: W szkole oddającej ucznia należy: zmodyfikować istniejące przypisanie do oddziału wpisując datę przerwania nauki (data o jeden dzień wcześniejsza od daty przyjęcia ucznia w szkole przyjmującej), wybrać opcję „PRZERWAŁ NAUKĘ”, zaznaczyć opcję „Czy zakończyć naukę z dniem zakończenia przypisania?” (wybranie tej opcji oznacza, że… czytaj więcej

19 lutego 2020

SIO. Błąd „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

Częsty błąd występujący w SIO i stwarzający trudności „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”. Przykładowe okno z komunikatem poniżej:   Tego typu komunikat oznacza, że w jednym roku poprzednim lub kilku latach poprzednich wpisano tylko sprawozdanie za okres styczeń-sierpień natomiast zapomniano o dodaniu w… czytaj więcej