4 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” za rok 2023

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2023 należy dokonać […]

1 grudnia 2023

Komunikat w sprawie przedłużenia do 29 lutego 2024 zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: nr 617 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) na […]

30 listopada 2023

Zaproszenie na warsztaty z mediacji szkolnych kierowane do osób już zalogowanych

Szanowni Państwo, W związku z informacją zawartą w komunikacie na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach z dnia 6 listopada 2023 r. zapraszam wszystkich zalogowanych na zajęcia warsztatowe w dniu 11 grudnia 2023 roku. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna nr 12 („Okrąglak”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Czas trwania zajęć: 10.00 – 14.00 W sprawach organizacyjnych […]

30 listopada 2023

Komunikat dotyczący eliminacji międzyszkolnych Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że zawody międzyszkolne Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 w województwie świętokrzyskim odbędą się 12 grudnia (wtorek) 2023 r. o godz. 10.00 w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. św. Stanisława Kostki 17.

30 listopada 2023

Komunikat dotyczący eliminacji wojewódzkich Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że etap wojewódzki Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 w województwie świętokrzyskim odbędzie się 8 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w trybie stacjonarnym w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Kielcach, ul. Prosta […]

29 listopada 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe!

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje takie są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

28 listopada 2023

E-doręczenia. Do 30 grudnia 2023 szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez JST mają obowiązek aktywacji skrzynki do e-Doręczeń

e-Doręczenia

Stanowisko Departamentu Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie terminu wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w […]

23 listopada 2023

Zmiana sposobu publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty

oferty pracy

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od 3 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania Kuratorom Oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Uruchomione zostanie nowe narzędzie „Informacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”. Od 3 stycznia 2024 r. informacje o wolnych stanowiskach pracy w danej jednostce systemu oświaty będą przekazywane Kuratorom […]

22 listopada 2023

Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” – informacje dla organów prowadzących szkoły podstawowe niesamorządowe

Przypominam organom prowadzącym szkoły podstawowe niesamorządowe, które wzięły udział w programie „Laboratoria Przyszłości”, o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji programu. Sprawozdania należy składać do 18 grudnia 2023 r. Formularz sprawozdania wraz z instrukcją dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-organy-prowadzace-szkoly-niesamorzadowe Jeżeli organ otrzymał wparcie finansowe dla więcej niż jednej szkoły to sprawozdanie należy złożyć osobno dla każdej ze […]

21 listopada 2023

ABC Dyrektora szkoły/placówki

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego z cyklu „ABC Dyrektora szkoły/placówki”. Termin szkolenia: 5 grudnia 2023 r., od godziny 9:00 do 11:00 Miejsce szkolenia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 […]

17 listopada 2023

Rozliczenie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy zgodnie z załączonymi tabelami w terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. Jednocześnie informuję, że rozliczenie wkrótce będzie dostępne na platformie online pod adresem: […]

10 listopada 2023

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2024 rok

Obrazek przedstawiający chłopca siedzącego przy biurku czytającego książkę

Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2023/2024 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2023), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań. […]

4 grudnia 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – listopad 2023 r.

W miesiącu listopadzie 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu listopadzie 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 52 kontrole doraźne: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek 1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów […]

4 grudnia 2023

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) oraz i § 2 uchwały Nr LXII/780/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w […]

4 grudnia 2023

 III Krajowe Forum Ekspertów projektu ETAR

Konsorcjum ETAR zaprasza do udziału w III Krajowym Forum Ekspertów projektu ETAR (https://pupilmobility.eu/), które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 -12:00  [online] na platformie ZOOM. Formularz rejestracyjny:  https://forms.gle/WLSaQthZVxs1k7Uj7 Ramowy program forum Wystąpienia i informacje: dr hab. Marta Kowalczuk-Walędziak (prof. UwB) Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Członek Sieci Ekspertów ds. uznawalności efektów […]

4 grudnia 2023

Seminaria upowszechniające „Model Dostępnej Szkoły”.

Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w seminariach upowszechniających „Model Dostępnej Szkoły”. Podczas seminariów przedstawiony zostanie innowacyjny Model Dostępnej Szkoły, promujący równość dostępu do edukacji. Uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami grantobiorców, którzy wdrożyli w swoich szkołach Model, a także porozmawiają o możliwościach wykorzystania Modelu w procesie osiągania pełnej dostępności w edukacji […]

4 grudnia 2023

Nabór na stanowisko: sekretarz

Najważniejsze informacje: Ogłoszenie nr 131021 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji Miejscowość: Kielce Ważne do: 12.12.2023 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Wynik naboru Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru na stronie BIP KPRM

1 grudnia 2023

WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości – edycja 2024

f26ebe3b 2e61 4cee 8666 bc49f039048a

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

1 grudnia 2023

Rola współpracy w zwalczaniu dezinformacji – materiały informacyjne MEiN

59aa0421 2c66 4597 9e78 39a187fe7694

Prezentujemy trzeci i ostatni film z cyklu edukacyjnego dotyczącego szeroko pojętej tematyki fake newsów, dezinformacji i manipulacji w mediach. W tym odcinku usłyszymy o roli edukacji medialnej w kształtowaniu świadomości odbiorców oraz wspólnych działaniach instytucji prowadzących tego typu działalność. Materiał jest efektem współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach.

30 listopada 2023

Jesienne aktywności z danymi

a53fa404 2438 4e22 8509 97254e64ba07

Jesień na dobre rozgościła się w Polsce. Jak technologie mogą pomóc nam docenić jej walory i ciekawie spędzić ten czas? Możemy wykorzystać dane dostępne w portalu dane.gov.pl. Dzięki archiwalnym materiałom z portalu kronika.gov.pl sprawdzimy natomiast, jak popularne jesienne święta – Mikołajki i Andrzejki – celebrowano dawniej.

30 listopada 2023

Fałszywe reklamy w Google

4ef89136 7126 42e6 83ca 7300458968f9

Mówi się, że w dzisiejszych czasach wszystko można znaleźć w internecie. Dzięki kilku kliknięciom, w łatwy, szybki i prosty sposób możemy mieć dostęp do interesujących nas produktów. A nawet więcej! Jak to się odbywa?

30 listopada 2023

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO w dniu 01/12/2023 r.

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu SIO informujemy, że w dniu 01/12/2023 r. od godziny 15:30 do godziny 16:30 praca w aplikacji będzie niemożliwa. Przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie przypominamy, że przerwa techniczna SIO nie wpływa na działanie portalu Strefy Pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/ oraz powiązanych z nim aplikacji. Zespół SIO