9 stycznia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą do  nauczycieli o odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego od dnia 10 stycznia 2020 r. Dokument  można odebrać  osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w  siedzibie Kuratorium Oświaty… czytaj więcej

9 stycznia 2020

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach (25–516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej na adres: kurator@​kuratorium.​kielce.​pl Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych… czytaj więcej

31 grudnia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy… czytaj więcej

30 grudnia 2019

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/​2020

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/​​2020 odbywa się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole.  Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:… czytaj więcej

23 stycznia 2020

Konkurs „Drzewo Franciszka 2020”

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Drzewo Franciszka 2020. Temat Programu Konkursu Programu Drzewo Franciszka 2020: Szacunek dla życia – szacunek dla środowiska, chrześcijańska droga poprawy stanu środowiska. Celem konkursu jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych… czytaj więcej

23 stycznia 2020

Konkurs „Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą”

Centrum Edukacji Przyrodniczo-​​Leśnej zaprasza do włączenia się do akcji ochrony owadów zapylających. W związku z tym wydarzeniem ogłoszony został konkurs skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce, którego rozstrzygnięcie ogłoszone zostanie 21 marca 2020 roku w Rogowie.  Konkurs został podzielony na następujące kategorie wiekowe: przedszkole klasy 1–3 klasy 4–8… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/​2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

22 stycznia 2020

I Pedagogiczno-​Mundurowa Krajowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”

Konferencja odbędzie się w dniach 21–22 lutego 2020 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  ul. Wojewódzka 12, 25–536 Kielce. Konferencja jest bezpłatna. Podstawowym celem I Pedagogiczno-​​Mundurowej Krajowej Konferencji Naukowej jest prowadzenie rozważań na temat naczelny: „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”. Zagadnienie bezpieczeństwa stanowi obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante.

Ogłoszenie  o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante.

22 stycznia 2020

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2020”

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej O/​​Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz RODN WOM Katowice zapraszają do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2020”, zaplanowanej na dzień 20 marca 2020 roku, w 99. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, którego niekorzystny dla Polski… czytaj więcej

22 stycznia 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

W roku szkolnym 2019/​​2020 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje III edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Celem konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką, a także statystyką publiczną oraz zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą. Konkurs ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do zespołów uczniów… czytaj więcej

22 stycznia 2020

„Raport z Auschwitz” – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem – Kielce, ul. Warszawska 5, 30 stycznia 2020 r., godz. 17.00

Opowieść o Polakach, którzy alarmowali świat o terrorze w okupowanej Polsce, obozach Zagłady, a w szczególności o KL Auschwitz, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. „Raport z Auschwitz” w reżyserii Krzysztofa Brożka pokazuje obojętność Zachodu w czasie II wojny światowej na doniesienia Polskiego Państwa… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Regionalny Turniej Ogólnopolskich Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Kielce

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w Regionalnym Turniej Ogólnopolskich Debat Historycznych. Jest to projekt edukacyjny, wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku. Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej młodzież ma… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Ogólnopolski Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi „Uśmiech dziecka” wraz z partnerami zaprasza grupy teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne i rodzaje teatru do udziału w festiwalu, który odbędzie się w dniach 26 i 27 maja 2020 r. W inicjatywie mogą wziąć udział grupy teatralne działające w szkołach podstawowych, liceach grupy… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Apel o oddawanie krwi w czasie ferii zimowych 2020

Planując wolny czas podczas ferii zimowych 2020, zarezerwuj  go na oddanie krwi dla chorego, którego zdrowie i życie zależy od Ciebie. Prawie każdego dnia występują braki krwi i jej składników w magazynach Banku Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem, a jej jedynym źródłem… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Informacja o kwalifikacjach do zawodów II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Komitet Okręgowy OLiJP-​​SP Okręgu Świętokrzyskiego informuje, że do zawodów II stopnia (okręgowych) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych zakwalifikowano sześcioro uczniów z czterech świętokrzyskich szkół:… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Kalendarz z mundurem – projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich pd. „Kalendarz z mundurem”. Projekt rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020, trwać będzie przez cały rok i polegać będzie na prowadzeniu rozmów oraz spotkań zgodnie ze specjalnie opracowanym kalendarzem ważnych wydarzeń historycznych.  Szczegółowe informacje w… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Projekt „CYBER MIL z klasą”

Informuję, że Sekretarz Stanu w MON, pan Tomasz Zdzikot zaakceptował Koncepcję programu „CYBER​.MIL z klasą” mającego na celu utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia dla obronności państwa poprzez kształcenie i przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej, w… czytaj więcej

21 stycznia 2020

SIO. Waga P11 naliczona dla zlikwidowanych szkół, waga P45 naliczona dla nieistniejących jeszcze szkół

W zestawieniach subwencyjnych jest naliczana waga P11 dla zlikwidowanych szkół. Jest to sytuacja jak najbardziej poprawna. Waga P11 dotyczy poprzedniego roku szkolnego i została naliczona prawidłowo. Analogiczna sytuacja dotyczy wagi P45, która dotyczy słuchaczy szkół branżowych II stopnia, której obecność też może na pierwszy rzut oka zaskakiwać, ale również jest… czytaj więcej

20 stycznia 2020

VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych wystartował 15 stycznia 2020 roku i składa się z dwóch etapów: I etap (szkolny) – zakończenie I Etapu do 3 kwietnia 2020 r. Prace należy przesłać na adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka 05–250 Radzymin ul. 11 Listopada 2 II… czytaj więcej

20 stycznia 2020

Wprowadzone 20 stycznia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po zawodzie Lista podmiotów – wyświetlanie informacji o niespójności dla podmiotów z nieaktualnym kodem TERYT Dane osoby do kontaktu z GUS – możliwość automatycznego uzupełnienia danych osoby zalogowanej poprzez kliknięcie przycisku Uczniowie: Lista uczniów – umożliwienie filtrowania uczniów po konkretnej dacie rozpoczęcia/​​zakończenia… czytaj więcej