9 listopada 2018

Rozliczenie dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2018 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego w… czytaj więcej

8 listopada 2018

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.… czytaj więcej

8 listopada 2018

System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO)

UWAGA! W sprawach związanych z niżej opisywanym systemem SIOEO proszę kontaktować się z Państwa właściwą terytorialnie Okręgową Komisją Egzaminacyjną! W dniu 5 listopada 2018 roku został uruchomiony nowy System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO), który usprawni m.in. działanie Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w całej Polsce. Niweluje on różnice i utrudnienia… czytaj więcej

7 listopada 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że w dniu 26 listopada 2018 r. od godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” adresowane w szczególności do… czytaj więcej

6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych… czytaj więcej

24 października 2018

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100‐​​lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji.… czytaj więcej

14 listopada 2018

Otwarte konkursy MEN w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą

1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców,… czytaj więcej

14 listopada 2018

Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60. i 70. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Klubu 2012 w Wyszkowie przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60. i 70. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Szczegółowe informacje na temat festiwalu, karta zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie www​.klub2012​.com​.pl.

13 listopada 2018

Nowe SIO. „Poradniki” w „Strefie dla zalogowanych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w Strefie dla zalogowanych (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) Systemu Informacji Oświatowej dodana została nowa zakładka Poradniki. W zakładce będą zamieszczane opracowania przydatne dla szkół, organów prowadzących i kuratoriów oświaty. Aktualnie w zakładce znajdują się trzy poradniki: Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą Rady rodziców –… czytaj więcej

13 listopada 2018

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 400 ze zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr… czytaj więcej

13 listopada 2018

Terminarz składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku 2018/​2019

Lp. Odznaczenie /​​ nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 21 grudnia 2018 1) wniosek o nadanie orderu‐​​odznaczenia – dwa egzemplarze 2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on‐​​line 1) Medal Złoty… czytaj więcej

9 listopada 2018

Ogólnopolskie turnieje w zawodach cukiernik, piekarz, wędliniarz i kucharz

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza do udziału w czterech turniejach: Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej XXII Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego Ogólnopolski Turniej Kucharski Szczegółowe informacje: http://​www​.zsps​.poznan​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​g​o​=​t​u​r​n​i​e​j​e​/​t​u​r​n​i​eje

9 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października 2018 do 4 stycznia 2019 będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów… czytaj więcej

9 listopada 2018

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” i dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez szkoły w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, akcja „Rekord dla Niepodległej”, specjalna zakładka dotycząca Niepodległej na stronie MEN, ponad 50 inicjatyw edukacyjnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i prawie 195 projektów realizowanych w szkołach polonijnych w ponad… czytaj więcej

9 listopada 2018

III Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/​​2019. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno‐​​gospodarczych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono finalistów… czytaj więcej

8 listopada 2018

X Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów, w roku szkolnym 2018/​​2019 do uczestniczenia w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce. Koordynatorem wojewódzkim konkursu na… czytaj więcej

8 listopada 2018

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces na bank”

„Sukces na bank” to ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany dla szkół średnich – liceów i techników. Organizatorzy zapraszają do udziału pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela. W każdej drużynie powinno znaleźć się co najmniej dwóch uczniów i dwie uczennice. „Sukces na bank” rozpocznie się od… czytaj więcej

8 listopada 2018

Konkurs Wojewódzki „Kartka z pamiętnika Legionisty Piłsudskiego – śladami historii”

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego do udziału w Konkursie Wojewódzkim pn. „Kartka z pamiętnika Legionisty Piłsudskiego – śladami historii”. Prace literackie i plastyczne można nadsyłać do 19 listopada 2018 r. Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas 4–8 i… czytaj więcej

8 listopada 2018

V Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

Do 30 listopada br. uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych mogą zgłaszać się do ogólnopolskiego i bezpłatnego konkursu – Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Najlepsi zawodnicy i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na warsztaty o tematyce ekonomii i przedsiębiorczości. Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolski… czytaj więcej