20 września 2021

Konkurs na spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 oraz […]

20 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia)

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek z terenu woj. świętokrzyskiego Informuję, że od dnia 20.09.2021 r. zawieszamy raportowanie dotyczące frekwencji oraz szczepień. Jednocześnie przypominam o konieczności raportowania przypadków przejścia placówki na naukę zdalną zgodnie z komunikatem: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 1 września 2021.   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kaźmierz Mądzik

17 września 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 1 września 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19. UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków COVID-19 nie wypełniają formularza. Uwagi odnośnie wypełniania formularza: w […]

16 września 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie […]

14 września 2021

SIO. Przeciążenie systemu – problemy z wnioskami o dostęp. Trwają intensywne prace nad naprawą błędów.

Aktualizacja z dnia 14 września 2021: Zostały zidentyfikowane błędy dotyczące logowania i trwają intensywne prace nad ich rozwiązaniem. W związku z przeciążeniem systemu SIO są odnotowywane problemy z prawidłową obsługą wniosków o dostęp do tego systemu. Problemy te przykładowo objawiają się brakiem możliwości pozyskania danych dostępowych oraz brakiem możliwości potwierdzenia wniosków, a także innymi objawami. […]

24 września 2021

Spotkanie promujące projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego,   Do 30 listopada 2021 r. trwa IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniu 29 września 2021 r. o godzinie 13.00 na platformie Teams odbędzie się webinarium dla […]

24 września 2021

CodeWeek czyli „Europejski Tydzień Kodowania”

W dniach 9-24 października 2021 odbędzie się kolejna edycja CodeWeek czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja dedykowana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W ubiegłym roku Polska zajęła pierwsze miejsce – ponad 5000 uczestników zorganizowało […]

24 września 2021

Konkurs „EkoMiasto”

Centrum Popularyzacji Nauki oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej zapraszają do udziału w konkursie EkoMiasto organizowanym w dniach od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez edukację proekologiczną m.in. z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, recyklingu, energii, elektromobilności, ochrony wody, […]

24 września 2021

Projekt „Cybermocn@Szkoła”

Warsztaty w ramach projektu zostały przygotowane z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli. Podczas bezpłatnych wykładów i warsztatów słuchacze poznają zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, praktyczne narzędzia do prowadzenia zajęć online, a także dowiedzą się jak komunikować się z rodzicami i tworzyć dobrą atmosferę podczas zajęć. Czas: spotkania cykliczne październik 2021 r. – kwiecień  2022 r. Tryb: […]

23 września 2021

Konkursy dla fanów Lema i pasjonatów nowych technologii

W związku z obchodami setnych urodzin Stanisława Lema, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zespół Centralnego Domu Technologii przez cały rok przygotowują wydarzenia edukacyjne, eksperckie i artystyczne związane z dorobkiem tego wybitnego pisarza, futurologa i myśliciela. Dzieci i młodzież mogą brać udział w warsztatach edukacyjnych CDT stacjonarnie i online, a dorośli uczą się jak pielęgnować talent […]

23 września 2021

Konkursy organizowane w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”

Urząd  Transportu  Kolejowego  prowadzi  liczne  działania  promujące   bezpieczeństwo  oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski  projekt  pn.  „Kampania  Kolejowe  ABC”  skierowany  do  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących […]

23 września 2021

Konkurs na opracowanie gry planszowej „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”

Konkurs na opracowanie gry planszowej ma na celu: popularyzację  polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz  ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski, a także zachęcenie uczniów do zapoznania się z historycznym dorobkiem polskich naukowców i inżynierów. Uczniowie będą opracowywać projekty gry planszowej, poświęcone polskim twórcom techniki. W tym celu będą korzystać ze […]

23 września 2021

Ogólnopolski konkurs dla młodych programistów „Hack Heroes”

Ruszyła VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego Hack Heroes, realizowanego przez Fundację Media 3.0 we współpracy z SAP SE. Szkoły średnie z całej Polski podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania będą rywalizowały, tworząc aplikacje rozwiązujące problemy społeczne. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich z terenu całej Polski. Podczas trwania tegorocznego CodeWeeka od 9-24 października szkolne lub międzyszkolne […]

23 września 2021

Konferencja inaugurującą projekty historyczne Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na Konferencję inaugurującą projekty historyczne, która odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, w dniu 28 września (wtorek) w godzinach 13.00-16.00. W programie konferencji przewidziano zaprezentowanie projektów, które patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Bętkowski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan […]

23 września 2021

Opiniowanie wniosków szkół niepublicznych – wzory dokumentów

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. […]

22 września 2021

Ogólnopolski program edukacyjny „Solve for Tomorrow”

20 września 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do pilotażowej nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow. Organizatorem edycji programu jest firma Samsung, która do udziału zaprasza: zespoły składające się z uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielką lub nauczycielem oraz zespoły studenckie (I i II rok). Solve for Tomorrow został stworzony w celu […]

21 września 2021

II Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa […]

21 września 2021

Spotkanie on-line nt. Programu FLEX

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele liceów ogólnokształcących i techników na terenie województwa świętokrzyskiego Zapraszam  do udziału w spotkaniu on-line dotyczącym Programu Future Leaders Exchange (FLEX). Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. W czasie spotkania, w którym […]

21 września 2021

Ogólnopolski konkurs na Odznakę Marszową „Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski”

Związek Strzelecki w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału Ogólnopolskim konkursie na Odznakę Marszową „Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Jednym z celów Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Pierwszym Marszałku Polski Józefie Piłsudskim i założonym przez niego Związku Strzeleckim, ze szczególnym uwzględnieniem historii walk Legionów Polskich. […]

21 września 2021

II edycja konkursu Liga Sprawiedliwości

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość wzięcia udziału w świetnej rozgrywce polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn. Każda ze szkół podstawowych […]

21 września 2021

XXVIII Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty organizuje XXVIII edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”. Celem konkursu jest pokazanie, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności jest […]