21 września 2018

Awans zawodowy nauczycieli – harmonogram uroczystości

Panie, Panowie Marszałek województwa, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nauczycielom aktów awansu nauczyciela dyplomowanego, którzy w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej.… czytaj więcej

21 września 2018

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018 r.

Panie/​​Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 12 października 2018 r., o godzinie 10:00 w sali koncertowej w Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul.… czytaj więcej

20 września 2018

Wyprawka szkolna 2018 rok – dane zweryfikowane

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z rządowym programem pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” i koniecznością przekazania informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem oraz wysokości środków niezbędnych… czytaj więcej

20 września 2018

9 listopada 2018 – „Dzień dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11. Chcielibyśmy, aby do akcji włączyło się jak najwięcej szkół w kraju oraz polskich szkół za granicą i w ten sposób pobiło „Rekord dla Niepodległej”. Zachęcamy… czytaj więcej

18 września 2018

Podsumowanie XI edycji Kochane Pierwszaki

W dniu 18 września 2018 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się XI edycja przedsięwzięcia edukacyjno‐​​profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendanta Centrum Przygotowań… czytaj więcej

17 września 2018

Zaproszenie do udziału w VI Zlocie Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego w tym szkół oraz placówek oświatowych należących do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Uprzejmie informuję, że 28 września 2018 r. w Busku‐​​Zdroju odbędzie się XVI Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, w ramach którego organizowany jest VI Zlot Szkół Promujących Zdrowie. Program imprezy… czytaj więcej

11 września 2018

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2018/​2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko dyrektora Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół… czytaj więcej

19 września 2018

Bezpłatne seminarium informacyjne dotyczące Questów – Wypraw Odkrywców

Fundacja Mapa Pasji realizuje projekt pt. „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”, którego celem jest popularyzacja QUESTÓW jako atrakcyjnej i nowoczesnej metody edukacji historycznej młodzieży. QUEST to rodzaj gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu, która jest dostępna w każdej chwili, ponieważ nie wymaga organizacji czy obsługi – by dobrze się bawić i uczyć,… czytaj więcej

19 września 2018

XXIV Ogólnopolski Festiwalu Pieśni o Morzu

XXIV odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu odbędzie się w dniach 26–27.04.2019 w Filharmonii Kaszubskiej Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie chóry amatorskie, zespoły chóralne i zespoły wokalne z całego kraju, które nadeślą pisemne zgłoszenie wg załączonego wzoru wraz z kolorowym zdjęciem chóru w formacie m.in. 13… czytaj więcej

19 września 2018

Rekrutacja młodzieży do OHP na rok szkolny 2018/​2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lat do jednostek opiekuńczo‐​​wychowawczych OHP na rok szkolny 2018/​​2019. Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej OHP aby ukończyć gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową, odbyć przyuczenie do wykonywania określonej… czytaj więcej

19 września 2018

Akcja „Lekcja dla Rodaka”

„Fundacja dla Rodaka” zaprasza do udziału w akcji „Lekcja dla Rodaka”. Akcja polega na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Główne cele akcji: upowszechnienie historii Polski, przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu, przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej… czytaj więcej

19 września 2018

Konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL‐​​ECO SYSTEM. Ideą konkursu i Kongresu… czytaj więcej

19 września 2018

XV Międzynarodowe Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”

Jubileuszowe XV Międzynarodowe Spotkania z Monodramem odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2018 r. w Suwałkach. Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza utalentowaną aktorsko młodzież oraz dorosłych aktorów, amatorów i zawodowców z Polski i zagranicy. W programie trzy dni ze znakomitym teatrem i zaangażowanymi aktorami. Widzowie zobaczą również spektakl inspirowany życiem… czytaj więcej

19 września 2018

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu zaprasza wszystkich młodych poetów do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące Pokolenie” organizowanym przez Stowarzyszenie „Smoleniacy”. Szczegółowe informacje: http://​1lo​.bytom​.pl/​x​x​i​–​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​–​k​o​n​k​u​r​s​–​p​o​e​t​y​c​k​i​–​m​l​o​d​y​c​h​–​n​a​d​c​h​o​d​z​a​c​e​–​p​o​k​o​l​e​n​ie/

19 września 2018

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest adresowana do młodzieży ponadgimnazjalnej. Ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Oprócz tematów stricte filmoznawczych uczestnicy Olimpiady będą sprawdzać się także w zagadnieniach związanych z etyką i językiem przekazu dziennikarskiego oraz estetyką nowych mediów.… czytaj więcej

18 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 18 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Dla wybranych orzeczeń zniesienie obowiązku wpisania dwóch języków obcych podczas przypisywania do oddziału Ograniczenie możliwości rejestracji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jednego ucznia do jednego podmiotu Nauczyciele: Dodanie obowiązku nauczyciela „Brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” w typie obowiązku „inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia” Dane zbiorcze:… czytaj więcej

18 września 2018

Ogólnopolska konferencja „CREDO w Szkole 2018”

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno‐​​przyrodniczych na konferencję CREDO w Szkole 2018 (3 października 2018) połączoną z warsztatami w ramach projektu CREDO – Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory czyli Ekstremalnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Spotkanie da możliwość przystąpienia do międzynarodowego projektu badawczego, dzięki któremu nauczyciele i uczniowie… czytaj więcej

18 września 2018

Konkurs literacki „Obraz a Słowo”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a Słowo”. Konkurs jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Zbigniewa Pronaszki „Szachista”.… czytaj więcej

18 września 2018

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywności informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług… czytaj więcej