7 lutego 2023

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2022 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 14 pkt 1 oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3-go wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w […]

2 lutego 2023

Co w SIO mam wypełnić? Jakie formularze dotyczą mojej szkoły lub placówki oświatowej? Ale ja nie mam nauczycieli, to dlaczego mam coś uzupełniać? Ale ja żadnej dotacji nie otrzymuję, to dlaczego muszę wypełniać SIO?

Pytanie „Ale ja żadnej dotacji nie otrzymuję, to dlaczego muszę wypełniać SIO?” System Informacji Oświatowej to system przede wszystkim służący zbieraniu danych statystycznych. Tylko wybrane dane z tego systemu służą celom finansowania zadań oświatowych. Poprzednio dane statystyczne były zbierane bezpośrednio przez Główny Urząd Statystyczny. Ustawodawca, uchwalając ustawę z dnia 19 lutego 2004 roku o systemie […]

30 stycznia 2023

Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego  w art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą […]

27 stycznia 2023

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie realizacji obowiązku wykreślenia za ewidencji szkół i placówek niepublicznych w związku z zaprzestaniem działalności

Szanowni Państwo Kierownicy organów jednostek samorządu terytorialnego prowadzących ewidencję szkół i placówek niepublicznych Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła do art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. […]

19 stycznia 2023

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu woj. świętokrzyskiego Ferie zimowe na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczynają się 30 stycznia 2023 r. i będą trwać do 12 lutego 2023 r. W tym czasie dzieci i młodzież szkolna będą korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku. Będą też uczniowie, którzy ferie zimowe spędzą w miejscu zamieszkania, nie zawsze […]

13 stycznia 2023

Bezpieczne ferie zimowe 2023

Od poniedziałku, 16 stycznia br. uczniowie z pięciu województw rozpoczną zimowy wypoczynek. Jako pierwsze ferie rozpoczną dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego. Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa.

22 września 2022

Ankieta „Informacja o liczbie przyjętych uczniów (Ukraina) do szkół i placówek oświatowych na terenie woj. świętokrzyskiego”

Panie, Panowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego W związku z przyjmowaniem do szkół i placówek uczniów/uchodźców z terenu Ukrainy zwracam z prośbą o przekazywanie bieżących danych dotyczących liczby przyjętych uczniów. Ankietę wypełniają TYLKO dyrektorzy, którzy przyjęli uczniów do swoich placówek po 01.09.2022 r. Ważne! Aktualizacji wpisów proszę dokonywać w przypadku, […]

8 lutego 2023

Konferencja „Dwujęzyczność w przedszkolu”

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie wraz ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Geonatura Kielce serdecznie zaprasza na konferencję „Dwujęzyczność w przedszkolu”, która odbędzie się 17 lutego 2023 r. w siedzibie Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21. Konferencja jest podsumowaniem realizowanego przez przedszkole projektu Erasmus+ „Second Soul – learning a second language at an early […]

8 lutego 2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Hubal”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” lub wykonanie pracy plastycznej. Termin nadsyłania prac mija 30 […]

8 lutego 2023

Biznes i zarządzanie – webinar dla nauczycieli

Zachęcamy nauczycieli do udziału w webinarze dotyczącym podstawy programowej nowego przedmiotu i zarządzanie. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 lutego o godz. 16:00.

8 lutego 2023

Branżowe Centra Umiejętności: start wnioskowania, drugi nabór

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 3 lutego 2023 r. ogłosiła otwarcie II naboru wniosków w konkursie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Drugi nabór w ramach konkursu jest otwarty we wskazanych 65 dziedzinach. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie […]

8 lutego 2023

Nabór na workshop managerów lub asystentów workshop managera na EuroSkills 2023

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poszukuje workshop managerów (kierowników warsztatu) i workshop manager assistantów (asystentów kierowników warsztatu) na EuroSkills 2023. Zgłoszenia do 28 lutego 2023 r. EuroSkills to największe w Europie zawody młodych profesjonalistów. W ponad 40 konkurencjach udział biorą zawodnicy z 31 krajów. Konkurs jest skupiony wokół 6 obszarów zawodowych: technologia […]

8 lutego 2023

EuroSkills 2023

EuroSkills to organizowany co 2 lata największy konkurs edukacyjny i umiejętności zawodowych na Starym Kontynencie. Najbliższa, 8. edycja odbędzie się we wrześniu w Gdańsku – po raz pierwszy w Polsce. EuroSkills to międzynarodowe zawody umiejętności branżowych organizowane na Starym Kontynencie od 2008 r. Polska po raz pierwszy uzyskała zaszczytne miano organizatora tego wyjątkowego konkursu, potocznie […]

8 lutego 2023

CYFROWY DETOKS – JAK WYLOGOWAĆ SIĘ Z CYBERPRZESTRZENI?

Niemal 70 proc. całej populacji świata używa telefonu komórkowego, każdego dnia rośnie liczba kont w mediach społecznościowych. Nowe technologie to element na stałe wpisany w nasze życie. Presja na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wzmaga się z dnia na dzień. Jak odpowiedzialnie z nich korzystać? Jak  skutecznie walczyć z e-uzależnieniami? Czym jest higiena cyfrowa? Na te pytania […]

8 lutego 2023

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu SIO informujemy, że w dniu 09/02/2023 r. od godziny 15:30 do godziny 18:00 praca w aplikacji będzie niemożliwa. Przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie przypominamy, że przerwa techniczna SIO nie wpływa na działanie portalu Strefy Pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/ oraz powiązanych z nim aplikacji. Zespół SIO

8 lutego 2023

Ogólnopolski konkurs na grę edukacyjną o Janie Pawle II

Laboratorium św. Jana Pawła II działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza po raz kolejny uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Gra o niebo” na projekt gry edukacyjnej związanej z życiem i dziedzictwem Papieża Polaka. Na prace organizatorzy czekają do 15 kwietnia 2023 r., więcej informacji w załącznikach oraz na stronie […]

7 lutego 2023

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych. Zmiany dotyczą także zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

7 lutego 2023

Badanie zakresu wiedzy nastolatków nt. chorób nowotworowych

Nauczyciele akademiccy i lekarze z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zwracają się z prośbą o pomoc w realizacji badania ankietowego przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, oceniającego wiedzę nt. chorób nowotworowych. Planowane zakończenie zbierania danych to 31.03.2023 r., w przypadku pytań informacji udziela Pani lek. med. Roma Roemer-Ślimak. Szczegóły w załączniku. Link do […]

7 lutego 2023

Zaproszenie do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która zgodnie z założeniami pełni funkcję ośrodka popularyzującego historię udziału polskich żołnierzy i pracowników wojska w misjach. Rok 2023 to dwie ważne daty w naszej historii: 70. rocznica pierwszej misji zagranicznej oraz 50. jubileusz polskich misji pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ważnym […]

7 lutego 2023

Ogólnopolski konkurs pt.: „Skrzydlaci Rycerze w bitwie o Anglię. Historia Żołnierzy z dywizjonu 303”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt.: „Skrzydlaci rycerze w bitwie o Anglię. Historia Żołnierzy z Dywizjonu 303”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w trzech obszarach tematycznych. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30.04.2023 r. Więcej informacji w załącznikach […]

6 lutego 2023

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu SIO informujemy, że w dniu 06/02/2023 r. od godziny 15:30 do godziny 17:30 praca w aplikacji będzie niemożliwa. Przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie przypominamy, że przerwa techniczna SIO nie wpływa na działanie portalu Strefy Pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/ oraz powiązanych z nim aplikacji. Zespół SIO

3 lutego 2023

Konkurs „Ufam Bliskości”

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio zaprasza uczniów klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Ufam Bliskości”. Konkurs polega na stworzeniu krótkiego materiału video (reportaż, prezentacja, animacja, scenka rodzajowa, vlog), fotoreportażu lub pracy pisemnej (list, wiersz, wypracowanie) w obrębie jednego z dwóch obszarów tematycznych: Czym dla ciebie jest dobra śmierć? Słowa do moich […]

3 lutego 2023

Informacja dla czynnych i emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach

Szanowni Państwo, informujemy, iż w okresie od 2 do 5 marca 2023 roku planowana jest organizacja  wycieczki do Krynicy-Zdroju w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z szacowaniem kosztów wycieczki bardzo proszę o zadeklarowanie chęci udziału w wycieczce do 10.02.2023 r. do godziny 10.00 na adres e-mail: monika.rodak@kuratorium.kielce.pl