28 lipca 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza:

9 lipca 2021

Ruszają zapisy do Sport Klubów! II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”

Rozpoczęły się zapisy do Sport Klubów, czyli II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Do udziału w Sport Klubach zapraszamy […]

29 lipca 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 3 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł) 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie, 27-600 Sandomierz, Mściów 101 2 300 2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer”, ul. Malachitowa 74, 25-754 Kielce 10 819 3. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385 Kielce 15 574 4. Świętokrzyska Akademia […]

28 lipca 2021

Europejskie Forum Młodych Liderów

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza młodych liderów i liderki (w wieku od 18 do 30 lat) z dobrą znajomością języka angielskiego, aktywnych w obszarach edukacji, biznesu lub życia społecznego do rejestracji na Europejskie Forum Młodych Liderów. Młodzi aktywiści i młode aktywistki z Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Federacji Rosyjskiej […]

23 lipca 2021

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Szczegółowy harmonogram Terminy olimpiad W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze […]

23 lipca 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od września do grudnia 2021 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2021 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

22 lipca 2021

Możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających – nowelizacja przepisów rozporządzenia MEiN

Z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych zajęć wspomagających. Przygotowaliśmy zmianę przepisów w tym zakresie. To odpowiedź na zainteresowanie ze strony dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów dotyczące programu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. […]

21 lipca 2021

Konkurs MFiPR – Mobilność kadry szkół branżowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs „Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe”. Założeniem  konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego co najmniej 100 osób – dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół branżowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły – wyjedzie na wizytę studyjną, […]

21 lipca 2021

V Bieg Erasmusa

Bijemy rekord Polski! – to hasło V Biegu Erasmusa, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W tegorocznej edycji, wspólnymi siłami, zostanie podjęta próba pobicia rekordu Polski w kategorii „najwięcej osób, które wzięło udział w wirtualnym biegu w ciągu 24 godzin”. Wydarzenie organizowane już po raz […]

21 lipca 2021

ErasmusDays 2021

ErasmusDays jest inicjatywą mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przez 3 dni, 14-16 października 2021 r., na terenie całego świata będą organizowane spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których będzie można posłuchać (lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+. W trakcie wydarzenia każdy będzie mógł bliżej zapoznać się z praktyczną stroną funkcjonowania Programu Erasmus+ […]

21 lipca 2021

Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość”

Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość” to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych polskich inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Nagrody przyznane zostaną przez Kapitułę Konkursową w następujących kategoriach: „Upamiętnienie w terenie”; „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą; […]