18 czerwca 2021

Spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży – zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Kuratorium Oświaty wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach organizuje w dniu 23.06.2021 r. o godz.12.00  spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkania Pan Bartosz Stemplewski dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego opowie o zaangażowaniu placówki w program szczepień i działaniach jakie szpital prowadzi w tym […]

16 czerwca 2021

Spotkanie on-line dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. dobrych praktyk

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. dobrych praktyk w edukacji. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk realizowanych przez świętokrzyskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe . Spotkanie […]

15 czerwca 2021

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące […]

14 czerwca 2021

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem (do 30 czerwca br.) składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć, w teczce wiązanej z dopiskiem „awans zawodowy”, do skrzynki podawczej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, […]

7 czerwca 2021

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach […]

2 czerwca 2021

Szczepienia uczniów od 12. roku życia

Już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Razem z grupą 16-18 lat zaszczepić się może ponad 2,5 mln uczniów z ok. 24 tys. szkół i placówek oświatowych. Dodatkowa akcja szczepień […]

1 czerwca 2021

Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, dziękując za dotychczas przesyłane dane dotyczące frekwencji uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – uprzejmie proszę o przekazywanie od 31.05.2021 r. wyłącznie informacji dotyczącej zdalnego nauczania za pomocą formularza: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 17 maja 2021 Do formularza należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu […]

31 maja 2021

Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2020

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2020 r. Zgodnie z § 16 pkt 1 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów […]

17 czerwca 2021

Raport „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”

16 czerwca 2021 podczas spotkania online, które dostępne jest do obejrzenia na stronie raport.fundacja.orange.pl odbyła się premiera raportu „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”. Wybrane wnioski z raportu wyglądają następująco: 62% nauczycieli twierdzi, że pandemia i wymuszona nią edukacja zdalna, negatywnie wpłynęły na postrzeganie ich statusu przez społeczeństwo, […]

17 czerwca 2021

Konkurs „Moje kosmiczne wakacje 2021”

Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej „Moje kosmiczne wakacje 2021” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (osobno oceniane podgrupy: klasy I-IV, od V do tegorocznych absolwentów, uczniowie szkół specjalnych). Prace można wykonywać indywidualnie lub zespołowo (zespół od 2 do 4 dzieci).

17 czerwca 2021

Projekt „Dostępna Szkoła” – III tura rekrutacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 czerwca 2021

Sukces uczniów ZS w Połańcu

Uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Połańcu zostali laureatami XVI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Młody Wynalazca 2021”.

16 czerwca 2021

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji i Nauki: mein.gov.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: cke.gov.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: lodz.oke.gov.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www.kuratorium.wroclaw.pl województwo kujawsko-pomorskie: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl województwo lubelskie: www.kuratorium.lublin.pl województwo lubuskie: www.ko-gorzow.edu.pl województwo łódzkie: www.kuratorium.lodz.pl województwo małopolskie: www.kuratorium.krakow.pl województwo mazowieckie: www.kuratorium.waw.pl województwo opolskie: www.kuratorium.opole.pl województwo podkarpackie: www.ko.rzeszow.pl województwo podlaskie: www.kuratorium.bialystok.pl […]

15 czerwca 2021

Informacja dotycząca szczepień

Szanowni Państwo W związku z umożliwieniem szczepień dzieci od 12 roku życia przeciwko Covid-19 informuję, że istnieje możliwość zaszczepienia młodzieży szczepionką Pfizer. Szczepienia odbywają się codziennie w godz.15.00-18.00 w NZOZ Transmed, ul. Mokra 55, 25-707 Kielce, e-mail. transmedkielce@tlen.pl. Podczas wizyty istnieje również możliwość zaszczepienia rodzica/opiekuna prawnego.

15 czerwca 2021

Międzynarodowy projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych

Fundacja Wyszehradzka, Fundacja Azja-Europa i ScienceScope realizują projekt w ramach którego szkoły otrzymają bezpłatnie stację meteorologiczną, uczniowie wezmą udział w interaktywnych zadaniach online, zaś nauczyciele w szkoleniach z naukowcami z Wielkiej Brytanii z zakresu tematyki projektu.

14 czerwca 2021

Uroczyste podsumowanie I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza współorganizatorów oraz zwycięzców Turnieju na uroczyste podsumowanie I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet,  które ze względu na pandemię nie mogło odbyć się we wcześniejszym terminie. Wręczenie dyplomów oraz pucharów dla zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 […]

11 czerwca 2021

„Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej” – rekrutacja

Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych do udziału w przedsięwzięciu grantowym „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”.