21 stycznia 2021

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

ORE zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Do udziału w spotkaniach zaproszenie są przedstawiciele poszczególnych województw, w tym: organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych (80%, tj. 80 miejsc), dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji (20%, tj. 20 miejsc). Celem spotkań jest przybliżenie… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Uzupełnienie komunikatu dotyczącego V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że II etap V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego zostanie powtórzony tylko w szkołach, w których wystąpiły nieprawidłowości organizacyjne. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu  zostanie… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów: Profesjonalny rozwój kadry Mobilność w szkolnictwie wyższym Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe Współpraca instytucjonalna Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021 do 12/04/2021 (do… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Komunikat w sprawie unieważnienia drugiego etapu V Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

W związku z nieprawidłowościami organizacyjnymi zaistniałymi podczas przeprowadzenia drugiego etapu V Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 Wojewódzka Komisja Konkursowa unieważnia II etap konkursu przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2021 roku.… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy. Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in., poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez:… czytaj więcej

19 stycznia 2021

Ankieta monitorowania obecności uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i placówek

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim. Zwracamy się do Państwa z prośbą o cotygodniowe raportowanie (do odwołania) frekwencji uczniów klas I-III oraz obecności nauczycieli w Państwa szkołach i placówkach. Arkusz powinien zawierać dane zbiorcze z każdego tygodnia – włącznie z czwartkiem. Przesłanie danych do godziny 13.00 w… czytaj więcej

18 stycznia 2021

Powrót uczniów do szkół – wytyczne dla klas I-III

Od 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te w dużej mierze opierają się na… czytaj więcej

18 stycznia 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 18 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19. UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków… czytaj więcej

14 stycznia 2021

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia… czytaj więcej

14 stycznia 2021

Rusza techniczna infolinia dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech uruchomiły specjalną infolinię wspierającą nauczycieli w kształceniu na odległość. Infolinia ma charakter techniczny – pomaga rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej. Dzwoniąc pod numerem +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc. Z infolinii mogą bezpłatnie korzystać… czytaj więcej

13 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021”. W związku… czytaj więcej

5 stycznia 2021

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2020 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 roku w… czytaj więcej

23 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji na podręczniki za rok 2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z… czytaj więcej

21 stycznia 2021

Pierwszy spektakl Internetowego Teatru TVP dla szkół w 2021 roku – „Adonis ma gościa” z Teatru im. A. Seweruka w Elblągu

Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną wreszcie wracamy na deski najciekawszych scen polskich teatrów i na ekrany komputerów i rzutników w szkołach, by za pośrednictwem transmisji internetowej pokazywać na żywo świetne spektakle wszędzie tam, gdzie nie jest łatwo do nich dotrzeć.… czytaj więcej

21 stycznia 2021

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym

Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia zainteresowanych czasami starożytnymi do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym.… czytaj więcej

21 stycznia 2021

Konkurs historyczno-literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz, zapraszają do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Historyczno‐Literackim „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”.… czytaj więcej

21 stycznia 2021

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem – seminarium online

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 8-10 lutego 2021 r. (trzy wieczorne spotkania). Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora… czytaj więcej

21 stycznia 2021

Konkurs plastyczno-cyfrowy dla szkół „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

Wspólnie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zachęcamy do udziału w konkursie na cyfrową pracę plastyczną poświęconą Funduszom Norweskim i EOG. Do kreatywnej zabawy zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.… czytaj więcej

21 stycznia 2021

Konkurs dla przedszkoli – Mini-Debiuty

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu ogłasza II Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”. Głównym celem festiwalu jest zachęcenie do stworzenia nowych piosenek dla najmłodszych i ich edukacja. Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonanie oraz ewentualną realizację teledysku.… czytaj więcej

18 stycznia 2021

Bezpłatne webinarium dotyczące awansu zawodowego nauczycieli polonijnych

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karty Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, która pokonują nauczyciele pracujący w… czytaj więcej

14 stycznia 2021

Projekt grantowy Dostępna Szkoła – II tura rekrutacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.… czytaj więcej

14 stycznia 2021

Oferta uczelni na drugi tydzień ferii!

Wirtualne warsztaty, e-wycieczki, eksperymenty naukowe, a także kursy programowania to tylko niektóre z propozycji uczelni dla dzieci i młodzieży na tegoroczne ferie. Zajęcia są dostępne dla każdego i organizowane w formie wirtualnej. To doskonała okazja dla młodych entuzjastów nauki, nie tylko do dobrej zabawy, ale także poznania oferty edukacyjnej uczelni.… czytaj więcej