21 lutego 2019

Ważna informacja dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach

Informuję, że dnia 20 lutego 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. http://​dziennikustaw​.gov​.pl/​D​U​/​2​0​1​9​/​316 UWAGA Wszystkie zawody oznaczone boldem należy traktować jako nowe zawody, tj. możliwość kształcenia w… czytaj więcej

19 lutego 2019

PILNE! Ankieta on‐​line dotycząca procedury wejścia w spór zbiorowy

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół samodzielnych oraz zespołów szkół i placówek oświatowych, Proszę o wypełnienie ankiety on‐​​line dotyczącej procedury wejścia w spór zbiorowy. Termin wypełnienia ankiety: 19 lutego 2019 do godziny 13.30 W razie zapytań proszę o kontakt pod nr tel. 41 342 17 83. Adres ankiety on‐​​line: https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​C​Q​j​f​X​v​s​T​A​3​l​k​w​d​IA3 Świętokrzyski Wicekurator Oświaty… czytaj więcej

14 lutego 2019

WAŻNE – Monitorowanie – tematyka zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/​2019. Prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐​komunikacyjnych w procesie nauczania

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​​2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie:   Prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych w procesie nauczania – wykaz szkół (528) Osoba odpowiedzialna: wizytator Piotr Łojek,… czytaj więcej

14 lutego 2019

II Świętokrzyska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół/​​placówek Przedstawiciele Rad Rodziców Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/​​placówki z terenu województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” w Warszawie zaprasza na II Świętokrzyską Regionalną Konferencję Rad Rodziców.… czytaj więcej

28 stycznia 2019

 Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.) w związku z art. 77b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)… czytaj więcej

21 lutego 2019

Listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/​2019

20 lutego 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2019 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem… czytaj więcej

20 lutego 2019

Konkurs literacki i plastyczny MANGA

Dyrektor XXI LO im. S.I. Witkiewicza — Witkacego w Krakowie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursach literackim i plastycznym, których motywem przewodnim jest manga. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, obchodzące w tym roku 25‐​​lecie działalności. Szczegółowe informacje: http://www.xxilo.krakow.pl/index.php/85-informacje-2012–13/92-wladze-szkoly

20 lutego 2019

Konkurs plastyczny „Savoir‐​vivre w podróży koleją”

Międzynarodowe Targi Gdańskie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży o tematyce kolejowej. Jego tegoroczna, dziewiąta edycja zatytułowana jest „Savoir‐​​vivre w podróży koleją”. Finałem konkursu jest aukcja prac utalentowanych twórców — laureatów podczas wieczornej GALI TRAKO 2019. Szczegółowe informacje: http://​trakotargi​.amberexpo​.pl/​t​i​t​l​e​,​T​R​A​K​O​_​D​Z​I​E​C​I​O​M​,​p​i​d​,​4​1​2​9​.​h​tml

20 lutego 2019

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapraszają do udziału w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie… czytaj więcej

20 lutego 2019

Rekrutacja absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki… czytaj więcej

20 lutego 2019

Komunikat MEN: Matematyka obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym

Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nowa podstawa programowa, będąca efektem reformy edukacji podkreśla rozwijanie kompetencji innowacyjnych uczniów, m.in. przez stosowanie… czytaj więcej

19 lutego 2019

Akcja Żonkile w 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Już po raz siódmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zachęca do udziału w akcji społeczno‐​​edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 roku. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego… czytaj więcej

19 lutego 2019

21 edycja Festiwalu „Scena dla Ciebie – 2019”

W marcu br. rozpoczyna się 21 edycja Festiwalu „Scena dla Ciebie – 2019”, która została zainicjowana przez Dom Kultury „Zameczek” w celu umożliwienia utalentowanym młodym ludziom z miasta Kielce i regionu zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i muzycznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019. Eliminacje odbędą się w Domu Kultury „Zameczek”… czytaj więcej

19 lutego 2019

Konkurs „100 lat Policji”

Z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej kierownictwo polskiej Policji zaplanowało szereg przedsięwzięć o charakterze artystycznym, którymi pragnie uświetnić obchody 100‐​​lecia Policji w całym kraju i podkreślić jej ważną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.… czytaj więcej