19 października 2018

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/​2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO) oraz przypomina o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do… czytaj więcej

19 października 2018

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2018 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2018 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20… czytaj więcej

17 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy… czytaj więcej

16 października 2018

Ogólnopolski Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 11 października 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej odbył się Ogólnopolski Dzień Edukacji Narodowej. Udział w uroczystości wzięła również Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN, Pan Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Premiera Mateusza Morawieckiego, członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy… czytaj więcej

16 października 2018

Podsumowanie wojewódzkiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018 r. w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.… czytaj więcej

15 października 2018

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30 września 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425)… czytaj więcej

12 października 2018

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – nabór wniosków na 2019 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w… czytaj więcej

12 października 2018

Ankieta dotycząca spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego W związku z potrzebą zebrania i opracowania danych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej oraz organizacją spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszę o… czytaj więcej

10 października 2018

Komunikat dotyczący awansu zawodowego nauczycieli.

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że osoby które nie były na uroczystym wręczaniu aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dokumentu do siedziby Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki –… czytaj więcej

7 września 2018

Projekt Edukacyjny – Zapal Znicz

Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwracają się do szkół oraz instytucji samorządowych, stowarzyszeń, jak również osób prywatnych, pasjonatów historii, z apelem o wzięcie udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci”.… czytaj więcej

19 października 2018

Stare SIO. Błędy w raporcie subwencyjnym naprawione w nowej wersji programu starego SIO

Zalecam wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu do starego SIO ze strony: https://​cie​.men​.gov​.pl/​s​i​o​–​s​t​r​o​n​a​–​g​l​o​w​n​a​/​s​i​o​–​p​r​o​g​r​a​m​y​–​d​o​–​p​o​b​r​a​n​ia/. Nowa wersja zawiera szereg poprawek do raportu subwencyjnego. Uwaga! Automatyczna aktualizacja w tym wypadku nie zadziała, ponieważ poprawiony program ma ten sam numer wersji co poprzedni, błędnie działający: 3.25.6, dlatego muszą Państwo pobrać… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie Goethe‐​Institut: Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Goethe‐​​Institut we współpracy z ORE organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotu, którzy uczą lub planują uczyć w klasach bilingwalnych. Szkolenie obejmuje część metodyczno‐​​dydaktyczną (CliL) oraz kurs językowy dla nauczycieli przedmiotu z możliwością uzyskania stypendium na dalsza naukę w Niemczech.… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Uprzejmie informujmy, że szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”  odbędzie się 26 października 2018 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://​www​.ore​.edu​.pl/​2​0​1​8​/​0​9​/​k​o​n​k​u​r​s​–​n​a​–​s​c​e​n​a​r​i​u​s​z​–​l​e​k​c​j​i​–​d​o​t​y​c​z​a​c​y​–​u​p​a​m​i​e​t​n​i​e​n​i​a​–​5​5​0​–​l​e​c​i​a​–​p​a​r​l​a​m​e​n​t​a​r​y​z​m​u​–​r​z​e​c​z​y​p​o​s​p​o​l​i​tej

18 października 2018

„Tak powstawała Niepodległa” – bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla​.gov​.pl

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa pt. „Tak powstawała Niepodległa” jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkich realizujących wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Można ją pobrać i wydrukować w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku… czytaj więcej

18 października 2018

Konferencja prasowa IPN

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza na konferencję prasową, podczas której omówione zostaną inicjatywy, jakie Delegatura IPN w Kielcach przygotowała w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konferencja odbędzie się 22 października o godz. 12. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” w Kielcach.… czytaj więcej

17 października 2018

Nowe SIO. Jak radzić sobie z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem”?

Z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem” możemy spotkać się podczas dokonywania operacji zakończenia przypisania do oddziału. Ten błąd oznacza, że w roku szkolnym, którego dotyczy przypisanie została dodana jakaś dana dziedzinowa (np. indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki etc.) z wpisaną… czytaj więcej

17 października 2018

Listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/​2019

Poniżej publikujemy listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/​​2019.… czytaj więcej

17 października 2018

Juvenes Translatores. Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

Zachęcamy do udziału w 12. edycji konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r. Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków… czytaj więcej

17 października 2018

Konferencja szkoleniowa – Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) we współpracy z Wyższą Szkolą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie.… czytaj więcej

17 października 2018

Konkurs „Codeyowe Przygody Codeweekowe”

Konkurs „Codeyowe Przygody Codeweekowe” jest organizowany przez firmę MENTOR w Szczecinie. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas 1–8 ze Szkół Podstawowych oraz innych placówek edukacyjnych wraz z nauczycielem prowadzącym. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.10.2018 do 09.11.2018. Publikacja wyników nastąpi do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Udział… czytaj więcej