1 marca 2021

Procedura zgłaszania nauczycieli na szczepienia w trzeciej turze zgłoszeń

UWAGA! Dyrektorzy szkół nadal nie mogą zgłaszać na szczepienia pracowników administracji i obsługi szkół! Ta grupa pracowników będzie mogła być zgłoszona w terminie późniejszym! Przypominamy, że osobami uprawnionymi do zgłoszeń są tylko osoby w wieku do 69 roku życia z niżej wymienionych grup: nauczyciele (także przebywający na długotrwałych nieobecnościach niezależnie… czytaj więcej

1 marca 2021

Ankieta monitorowania obecności uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i placówek

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim. Zwracamy się do Państwa z prośbą o codzienne raportowanie do godz. 13:00 (do odwołania) frekwencji uczniów klas I-III oraz obecności nauczycieli kl. I-III w Państwa szkołach i placówkach.  W przypadku pytań odnośnie formularza należy kontaktować się pod numerem tel. 41 342… czytaj więcej

1 marca 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 18 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19. UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków… czytaj więcej

26 lutego 2021

Komunikat MEiN. Posiedzenia rad pedagogicznych powinny odbywać się w trybie zdalnym

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Jest to zgodne z § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej… czytaj więcej

22 lutego 2021

Komunikat w sprawie zmiany terminów III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, W związku z opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramem przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych zmianie ulegają terminy odbywania III etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych wyznaczonych na 17,18 i 19 marca… czytaj więcej

16 lutego 2021

Komunikat w sprawie wręczenia odznaczeń oraz dyplomów nagród dla nauczycieli województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły, Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele województwa świętokrzyskiego Informujemy Państwa, że Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie z przedstawionym harmonogramem spotkań dokonają wręczenia odznaczeń oraz dyplomów i nagród przyznanych nauczycielom w 2020 r.… czytaj więcej

2 lutego 2021

Monitorowanie: Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w zakresie: „Zapewniania wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”. Monitorowaniem… czytaj więcej

1 marca 2021

Koncert „Młodzi Niezłomnym” z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dziś, 1 marca o godz. 20:05 na antenie Programu I Polskiego Radia oraz na profilu radia na facebooku https://www.facebook.com/jedynka/ odbędzie się kolejna transmisja koncertu „Młodzi Niezłomnym” z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.… czytaj więcej

1 marca 2021

Szkolenie ORE: „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”

ORE placówka Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza na szkolenie nt.: „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społecznokulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”.… czytaj więcej

1 marca 2021

Zaproszenie na szkolenie e – learningowe: „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów matematyczno- przyrodniczych) kształcących młodzież w szkołach ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności. Szkolenie prowadzone będzie w… czytaj więcej

1 marca 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; Kształtowane są postawy… czytaj więcej

26 lutego 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu   INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 25.02.2021 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe  pyłu PM10… czytaj więcej

26 lutego 2021

Zarządzenie nr 8.2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego

26 lutego 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – podsumowanie

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. W wideokonferencji wzięło udział 51 osób. Szkolenie poprowadziła Pani Monika Łukomska-Bekiel, (Sztuka Relacji, Dyrektorka szkół i przedszkoli Montessori, coach, trenerka myślenia krytycznego, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie).… czytaj więcej

26 lutego 2021

IV Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych – zmiana terminu rozgrywek

W związku z panującą epidemią COVID-19, IV Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych nie odbędą się w wyznaczonym terminie, tj. 12.03.2021 r. Rozgrywki zaplanowano przeprowadzić w drugiej połowie kwietnia br. Organizator poinformuje zainteresowane placówki o dokładnej dacie zawodów z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

25 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN

Edukacja dla wszystkich to temat dzisiejszego wystąpienia ministra Przemysława Czarnka i wiceminister Marzeny Machałek. Dziś, 24 lutego członkowie kierownictwa MEiN poinformowali o pracach resortu w zakresie prac nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny. – Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych czy… czytaj więcej