5 grudnia 2019

„Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-​niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-​Niemiecką Współpracą Młodzieży? – Zaproszenie na konferencję warsztatową

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa Świętokrzyskiego, Polsko-​​Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zaprasza Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których celem będzie promocja współpracy i projektów wymiany młodzieży, w szkołach na terenie Kielc i województwa… czytaj więcej

5 grudnia 2019

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2019 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z harmonogramem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Dotyczy ono liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej. Uzupełnioną tabelę… czytaj więcej

4 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok”

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za rok 2019, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w… czytaj więcej

2 grudnia 2019

Sposób wyliczania etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (przykład oraz arkusz kalkulacyjny)

Do wyliczenia etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zostały przyjęte następujące założenia: Szkoła lub placówka oświatowa jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Uwzględniane są stosunki pracy zawarte na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, czyli w SIO z następującą podstawą prawną: Umowa o pracę na czas określony… czytaj więcej

2 grudnia 2019

Zmiany przyjęte przez Radę Ministrów – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu… czytaj więcej

29 listopada 2019

Pilne! Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych – termin wypełnienia do 30 listopada 2019 r.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/​​202 odbywa się monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych. Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Arkusz monitorowania jest już dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www​.seo2​.npseo​.pl.… czytaj więcej

28 listopada 2019

27 grudnia 2019 dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

27 grudnia 2019 będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia 2019. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej: centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych), terenowej… czytaj więcej

25 listopada 2019

Komunikat w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych… czytaj więcej

20 listopada 2019

I TURNIEJ TRZECH RAKIET

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza 6 grudnia 2019r. na I Pilotażowy Turniej Trzech Rakiet. Turniej rozpocznie się od tenisa stołowego w Zespole Szkół Rolniczych  w Cudzynowicach. Program zawodów: Godz.10.00 – uroczyste otwarcie turnieju Godz.10.15 – podział na poszczególne grupy i omówienie systemu rozgrywek Godz.10.30 – rozpoczęcie gier. System rozgrywek: System rozgrywek –… czytaj więcej

13 listopada 2019

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego… czytaj więcej

6 grudnia 2019

SIO. Wyliczanie łączonego pensum oraz przeliczonych wartości do wpisania do SIO

Niniejszy arkusz umożliwia wyliczanie łączonego pensum oraz wylicza wartości przeliczone godzin obowiązków do wpisania do SIO: https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​c​y​O​H​V​y​_​Z​U​A​E​v​W​U​5​p​p​h​I​S​y​2​l​i​n​N​L​n​E​I​8​H​B​O​b​L​c​n​b​2​g​_​4​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​ing W żółtych polach należy podać tygodniową liczbę godzin i pensum dla tej liczby godzin, reszta zostanie wyliczona. W arkuszu w żółtych polach są podane przykładowe dane, należy je usunąć przed wprowadzaniem własnych. Obliczanie… czytaj więcej

6 grudnia 2019

VIII Konkurs wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i podstawowych na terenie całej Polski. Konkurs ma promować patriotyzm wśród młodzieży, popularyzować historię Polski, a w szczególności przypominać wielki dorobek intelektualny, jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego. Polega on na napisaniu eseju na następujący temat: „Myśmy tak odbiegli od… czytaj więcej

6 grudnia 2019

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem „Działajmy razem dla lepszego Internetu” Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów IX ŚDBI adresowane są do uczniów… czytaj więcej

6 grudnia 2019

Relacja ze spotkania z Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego Panem Andrzejem Supronem.

W siedzibie Kuratorium Oświaty w  Kielcach w dniu 2 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z udziałem: Pani Agaty Wojtyszek – Posła na Sejm IX Kadencji, Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Andrzeja Suprona – Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego –… czytaj więcej

5 grudnia 2019

Zaproszenie na podsumowanie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką autyzmu, zespołem Aspergera do Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Zielińskiego, ul. Zamkowa 5 w Kielcach w dniu 13.XII.2019 roku, godzina 17.00 – 19.00. Jest to podsumowanie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Autyzmu akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Patronat nad wydarzeniem sprawuje marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Kolor niebieski jest uznany… czytaj więcej

5 grudnia 2019

I Powiatowy Konkurs Retoryczno-​Historyczny pod nazwą „Historię znam. Będę o niej mówić.”

Szkoła Podstawowa w Morawicy we współpracy z Delegaturą IPN w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim w Kielcach zapraszają do udziału w I Powiatowym Konkursie Retoryczno-​​Historycznego pod nazwą „Historię znam. Będę o niej mówić”. Honorowy patronat sprawują: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu… czytaj więcej

5 grudnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu LISTOPADZIE 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)  511 172 33,66 %  

5 grudnia 2019

Informacja o realizacji kontroli w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 40 kontroli planowych.   W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 44 kontrole doraźne: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/​​placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i… czytaj więcej

4 grudnia 2019

Relacja ze spotkania z koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-​Zawodowego

W dniu 25 listopada 2019 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – w ramach zawartego Porozumienia o współpracy – odbyło się spotkanie koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-​​Zawodowego, które miało charakter sprawozdawczo-​​szkoleniowy. Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Aleksandra Marcinkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w… czytaj więcej

4 grudnia 2019

Konkurs plastyczny „Kotwica – symbol Polski Walczącej”

Kielecka delegatura IPN we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach organizuje konkurs plastyczny „Kotwica – symbol Polski Walczącej”. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas VI-​​VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Zadaniem będzie wykonanie w technice makiety przestrzennej symbolu Polski Walczącej. Propagowanie jego idei jako symbolu… czytaj więcej

4 grudnia 2019

Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie – wyniki badania PISA 2018

W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. Najlepsze wyniki… czytaj więcej

3 grudnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Rodzice są partnerami przedszkola. 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN… czytaj więcej