13 stycznia 2015

Interesująca publikacja dotycząca doradztwa edukacyjno‐​zawodowego

Panie i Panowie Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją „Doradztwo edukacyjno‐​zawodowe. Przykładowe rozwiązania”, wydaną w roku 2014 przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (jako propozycja do ewentualnego wykorzystania przez szkoły
i placówki w procesie edukacyjnym)

Celem publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego, mającego istotny wpływ na rozwój kariery zawodowej młodzieży.

Liczę, że informacje zawarte w wyżej wymienionej publikacji będą stanowiły wsparcie dla kierowanych przez Państwa szkół i placówek w organizacji doradztwa zawodowego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł