3 listopada 2016

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to nowa platforma dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

ECAM to system teleinformatyczny prowadzony przez Ochotnicze Hufce Pracy, dzięki któremu możesz otrzymać konkretne informacje o tym gdzie znajduje się najbliższa jednostka OHP, która może udzielić Ci pomocy w zakresie edukacji czy zatrudnienia. ECAM jest nowoczesną usługą, która powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem ECAM dzwoniąc pod numer 19524 (płacisz jak za połączenie lokalne), uzyskasz najważniejsze informacje o możliwościach kształcenia, podnoszenia umiejętności zawodowych, a także otrzymasz profesjonalne doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy.

Kontakt możesz nawiązać również poprzez formularz zamieszczony na tej stronie

Celem Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży jest ułatwienie Ci skorzystania z możliwości jakie proponują Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie Twojej działalności na rynku pracy, edukacji, zawodowego doszkalania i informacji o zawodach, a także funkcjonowania w Twoim środowisku społecznym, jeśli tego właśnie będziesz potrzebować.

ECAM to projekt skierowany do młodzieży (szczególnie osób w wieku 15-25 lat), ich rodziców i opiekunów, a także pracodawców.