24 stycznia 2011

Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w konkursach przedmiotowych

Wojewódzka Komisja konkursowa, informuje, że wyniki z drugich etapów konkursów przedmiotowych możemy uzyskać w szkołach w których dzieci pisały dany konkurs.  W tych miejscach również można obejrzeć prace uczniów po uprzednim umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej. Odwołania od wyników składamy również do szkoły w której odbywał się konkurs. Wojewódzka… czytaj więcej

21 stycznia 2011

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010

Szanowni Państwo Marszałek Województwa,Starostowie Powiatów,Prezydenci Miast, Burmistrzowiei Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2011 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010.… czytaj więcej

20 stycznia 2011

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów we Włoszczowie

W dniu 18 stycznia 2011 roku w Powiatowym Centrum Kulturalno‐​​Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów 22. uczniom z powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego. W uroczystości udział wzięli: w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Szydłowska – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pani… czytaj więcej

19 stycznia 2011

Arkusze konkursowe na eliminacje II etapu VIII Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że od dnia 19 stycznia 2011 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul Marszałka J. Piłsudskiego 42, tel. 41 332 32 03 można odbierać arkusze konkursowe na eliminacje II etapu VIII Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

19 stycznia 2011

Uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 17 stycznia 2011 roku w Kazimierzy Wielkiej w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów 22. uczniom z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. W uroczystości udział wzięli: w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Szydłowska – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego… czytaj więcej

17 stycznia 2011

Zmiany dotyczące IX Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum – na rok szkolny 2010/​2011

Informujemy, że zmieniony został sposób organizacji konkursu. Najistotniejsze zmiany: 1. Szkoła powinna zadeklarować udział swoich uczniów w konkursie w sposób analogiczny jak w pozostałych konkursach przedmiotowych tzn. zgłosić udział swoich uczniów wypełniając formularz opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty.2. Pierwszy etap konkursu (szkolny) przeprowadzony będzie przez Komisje Szkolne w dniu 26… czytaj więcej

13 stycznia 2011

Arkusze konkursowe na eliminacje II etapu VIII Konkursu Matematyczno‐​Przyrodniczego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że od dnia 13 stycznia 2011r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul Marszałka J. Piłsudskiego 42, tel. 41 332 32 03 można odbierać arkusze konkursowe na eliminacje II etapu VIII Konkursu Matematyczno‐​​Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

12 stycznia 2011

Arkusze konkursowe na eliminacje II etapu VIII Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że od dnia 13 stycznia 2011r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul Marszałka J. Piłsudskiego 42, tel. 41 332 32 03 można odbierać arkusze konkursowe na eliminacje II etapu VIII Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

12 stycznia 2011

Komunikat w sprawie programu „Radosna szkoła”

Organy prowadzące szkoły objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2010 roku W związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Kraka – Dyrektora Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2010 roku, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie wypełnionej tabeli w formie elektronicznej… czytaj więcej