20 grudnia 2013

Broszura: „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną w Ośrodku Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” – „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci… czytaj więcej

20 grudnia 2013

Konkursy Przedmiotowe – informacje organizacyjne

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje: Oświadczenia o przetwarzaniu danych na drugi i trzeci etap podpisane przez rodziców, uczniowie nie zabierają ze sobą na konkurs, ale pozostawiają w swoich macierzystych szkołach. Dyrektorzy, zebrane oświadczenia uczniów startujących w konkursach przedmiotowych swojej szkoły niezwłocznie przesyłają je na adres Kuratorium. Uczniowie biorący udział w konkursach… czytaj więcej

17 grudnia 2013

Liczba miejsc w gimnazjalnych finałach 2013/​14

Zgodnie z „Zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/​​14” rozdysponowane zostały liczby miejsc w finałach z poszczególnych przedmiotów. Zamknięcie listy zgłoszeń do II etapu konkursu umożliwiło też sporządzenie wykazu, które z konkursów zakończą się przyznaniem 24, a które 18 tytułów laureata. Poniżej podajemy kolejno:… czytaj więcej

17 grudnia 2013

Wielki Turniej Edukacji Medialnej: Znamy wyniki I etapu

Nadeszła chwila, na którą czekali wszyscy uczestnicy i uczestniczki Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Znamy wyniki I etapu WTEM! Wśród 35 osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu jest Adam Zychowicz z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Gratulujemy! W I etapie konkursu wzięło udział 387 osób. Test składał z 22 zadań. Rozwiązanie części z… czytaj więcej

16 grudnia 2013

Miejsca odbywania się konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych

Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia miejsca odbywania się konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych. Uczniowie biorący udział w konkursach oraz ich opiekunowie zgłaszają się w wyznaczonych miejscach najpóźniej o godzinie 9.45. Konkurs rozpoczyna się o godz. 10.00. Uczniowie zobowiązani są posiadać ze sobą legitymacje szkolną oraz podpisane przez rodziców oświadczenie o przetwarzaniu… czytaj więcej

16 grudnia 2013

Komisje konkursowe w etapie on-​line

Przypominamy Państwu Dyrektorom szkół, w których odbywać się będzie II etap konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o powołaniu komisji konkursowej (Zasady Organizacji Konkursów w roku szkolnym 2013/​​14, pkt IX, podpunkt 2 C). Komisja taka ma charakter porządkowy, ustalenie jej liczebności znajduje się w kompetencji dyrektora placówki i… czytaj więcej

11 grudnia 2013

Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z drugiej połowy roku szkolnego 2012/​2013

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE –WSEiWU-JD-045–21/2013, z dnia 2 grudnia 2013 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Sprawozdanie powinno zawierać dane z okresu drugiej… czytaj więcej

11 grudnia 2013

Konkursy przedmiotowe – testy do ćwiczeń umiejętności technicznych na platformie konkursowej

Wojewódzka Komisja Konkursowa tak jak w ubiegłym roku przedstawia możliwość sprawdzenia przez uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych zasad działania platformy konkursowej. Polecane jest aby każdy uczestnik II etapu konkursów sprawdził możliwości techniczne obsługi platformy. Może to zrobić w domu jak również pod opieką nauczyciela informatyki w szkole. Możliwość wejścia… czytaj więcej

6 grudnia 2013

Rozliczenie programu „Wyprawka szkolna” 2013

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dokonanie pogłębionej analizy jego wykonania. Będzie ona podstawą do ewentualnej weryfikacji w kolejnych latach. W związku z powyższym do niniejszego pisma… czytaj więcej

6 grudnia 2013

Nabór kandydatów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014–2016

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014–2016 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy) UWC Atlantic College (Wielka Brytania) UWC Dilijan (Armenia) UWC Maastricht (Holandia) Mahindra UWC of India (Indie) Pearson College (Kanada) Red Cross Nordic UWC… czytaj więcej

28 listopada 2013

Arkusz sprawozdawczy uczniów szkół gimnazjalnych zakwalifikowanych do II etapu w konkursach przedmiotowych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół gimnazjalnych o wypełnienie przedstawionego poniżej arkusza sprawozdawczego zakwalifikowanych uczniów do II etapu konkursów przedmiotowych według obowiązujących zasad regulaminu konkursów. Uczniów zgłaszamy do dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek). W późniejszym terminie zgłoszenia uczniów nie będą przyjmowane. Zgłoszeń uczniów dokonujemy również… czytaj więcej

27 listopada 2013

Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO