19 września 2014

Pismo MEN ws. przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego z dnia 11 września 2014 roku ws.przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”: „Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 28 lipca 2014 roku weszła w życie uchwała Nr 130/​​2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu… czytaj więcej

18 września 2014

Konkurs na pracę pisemną – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Narodowy Bank Polski ogłosił rozpoczęcie 13. edycji swojego konkursu na pracę pisemną. Przedsięwzięcie, nad którym patronat objęło, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczone jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści zmierzą się z tematem: „Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego”. Z kolei uczniom szkół ponadgimnazjalnych… czytaj więcej

16 września 2014

Podsumowanie VII edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-​edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

15 września 2014 r. na stadionie sportowym przy Urzędzie Gminy w Bielinach odbyła się VII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-​​profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego wspólnie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej Mariana Florczyka, Komendę Wojewódzką Policji i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz władze samorządowe powiatu kieleckiego i gminy Bieliny. Spotkanie… czytaj więcej

11 września 2014

Konkurs stypendialny pn. „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” dla uczniów pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich w Szczecinku zaprasza uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają obywatelstwo polskie do udziału w konkursie stypendialnym „Edukacja – krok do lepszej przyszłości”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej ZRP www​.romowie​.com w zakładce Stypendia romskie.

11 września 2014

Komunikat MEN w sprawie zabierania podręczników „Nasz elementarz” do domu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w związku z docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacjami, z których wynika, że niektóre szkoły – w obawie o utratę lub zniszczenie „Naszego elementarza” – udostępniają podręcznik uczniom klas I tylko na terenie szkoły, informujemy, że kuratoria dysponują wystarczającą rezerwą książek. Nie ma więc przeszkód,… czytaj więcej

8 września 2014

Ważne! Rodzicu pierwszoklasisty, to musisz wiedzieć! Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych!

W związku z wieloma pytaniami, a także sygnałami docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypominamy: Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/​​dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia). Gdy nauczyciel prosi, abyśmy kupili dzieciom (pierwszoklasistom) dodatkowe ćwiczenia/​​materiały edukacyjne, a także… czytaj więcej

8 września 2014

Trzecia edycja konkursu „Indeks Marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach prowadzonego projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna trzecią edycję konkursu „Indeks Marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji. 9 laureatów konkursu otrzyma dziewięciomiesięczne stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych brutto. Do konkursu mogą się zgłaszać maturzyści, którzy… czytaj więcej

3 września 2014

Budżet Kuratorium Oświaty w Kielcach w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.… czytaj więcej

2 września 2014

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/​2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Wzorem lat minionych, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół (wszystkich typów) w roku szkolnym 2013/​​2014. Dla usprawnienia zbierania materiału formularz będzie udostępniany na przełomie sierpnia i września, na etapie planowania działań na… czytaj więcej

29 sierpnia 2014

List MEN do dyrektorów szkół w sprawie wypożyczania i ewidencjonowania podreczników w bibliotece

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych, nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne. Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu… czytaj więcej