16 września 2015

WAŻNE! Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego.

Szanowni Państwo
dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Przedstawicieli kadry gimnazjów, które do tej pory nie wzięły udziału w szkoleniu z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – III etapu szkoleń przygotowanych w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2”.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, pozwolą uczestnikom na podniesienie w szkole jakości usług z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego, które są obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Informacje na temat szkoleń III etapu – do pobrania.

W imieniu KOWEZiU ze szkołami będą kontaktować się trenerzy szkoleń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rekrutacją na terenie województwa świętokrzyskiego zajmują się dwie trenerki, które w porozumieniu ze szkołami ustalają terminy.

Kontakt:

1. Cukierska Katarzyna – lider
email: inspiracja@​gmail.​com
tel.kom.: 663 959 888

2. Juszkiewicz Izabela
email: ijuszkiewicz@​wp.​pl
tel.kom.: 502 250 022

 

Gimnazja, które dokonają rejestracji/​zgłoszenia proszę o informację na adres email:

jacek.​staromlynski@​kuratorium.​kielce.​pl