Kategoria: Prawo oświatowe – akty prawne dotyczące oświaty i wychowania

28 marca 2024

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2024 r.

Dz.U. 2024 poz. 460. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-03-28. Data wydania: 2024-03-20.

8 lutego 2024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Dz.U. 2024 poz. 158. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-02-08. Data wydania: 2024-01-29.

5 lutego 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Dz.U. 2024 poz. 144. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-02-05. Data wydania: 2024-02-02.

25 stycznia 2024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Dz.U. 2024 poz. 91. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-01-25. Data wydania: 2024-01-15.