17 lutego 2023

Komunikat w sprawie zasad promocji wydarzeń na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach komunikatów dotyczących oferowanych przez różne podmioty działań o charakterze edukacyjnym informujemy, że Kuratorium Oświaty w Kielcach zamieszcza i promuje tylko materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Ponadto informujemy, że na stronie: https://kuratorium.kielce.pl/11037/adresy-szkol-i-placowek-oswiatowych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-rejestru-szkol-i-placowek-oswiatowych-lacznie-z-adresem-e-mail/ jest publiczne dostępny „generator” najaktualniejszych danych teleadresowych (łącznie z adresem e-mail) wszystkich szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego. Dane można pobrać i przetwarzać za pomocą oprogramowania typu Excel. Informacje te pochodzą z oficjalnego Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).

Kierowane do Kuratorium Oświaty w Kielcach prośby o zamieszczenie na stronie internetowej tego podmiotu informacji o wydarzeniach edukacyjnych niespełniające ww. kryteriów będą pozostawiane bez odpowiedzi.