4 maja 2015

WAŻNE – Dyrektorzy gimnazjów – Edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Panie i Panowie
Dyrektorzy, nauczyciele wychowawcy
w gimnazjach województwa świętokrzyskiego

W ramach działalności wspierającej kadry oświatowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) kontynuuje edycję szkoleń pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadr szkół gimnazjalnych”, które będzie trwało do czerwca 2015 r.

Głównym celem szkoleń jest wsparcie kadry szkół gimnazjalnych w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego, a ich priorytetowy charakter wynika z włączenia szkoleń w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny Rokiem Szkoły Zawodowców.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez dyrektorów i nauczycieli podczas szkoleń pozwolą na podniesienie w gimnazjum jakości kształcenia związanego z doradztwem edukacyjno‐​zawodowym, które jest obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Bardzo dziękuję przedstawicielom gimnazjów z województwa świętokrzyskiego, które dotychczas aktywnie włączyły się w powyższy projekt i uczestniczyły w szkoleniu.

Uznając permanentną potrzebę systematycznego doskonalenia kadr oświatowych oraz upowszechniania doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach zachęcam Państwa Dyrektorów i nauczycieli pozostałych gimnazjów (wykaz placówek znajdą państwo w załączniku) do udziału ww. szkoleniach.

Szkolenie jest bezpłatne. Szczegóły oferty, program oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie http://​edukacjadlapracy​.koweziu​.edu​.pl .

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł

 

Wykaz gimnazjów

Opinie dyrektorów gimnazjów, którzy wzięli udział ww. szkoleniu

Dodatkowo proszę wszystkich Państwa Dyrektorów o wypełnienie poniższego formularza, jako potwierdzenie uczestnictwa ww. szkoleniu.

Formularz – szkoły z wykazu, które uczestniczyły w szkoleniu