16 listopada 2017

Nowe SIO. Przykłady papierowych upoważnień „wewnętrznych” opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poniżej opublikowane zostały przykładowe wzory upoważnień. Należy podkreślić, że przedstawione wzory upoważnień stanowią tylko przykład, jakie dane powinny być zawarte w pisemnych upoważnieniach wydawanych przez kierowników podmiotów upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO. Ponadto publikacja poniższych wzorów upoważnień nie oznacza konieczności zmiany pisemnych upoważnień, które już zostały wydane.

W zależności od zakresu udzielanego upoważnienia poniżej udostępniamy następujące wzory upoważnień:

  1. wzór upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może uzyskać dostęp do bazy danych SIO w określonym zakresie (wzór przydatny we wszystkich jednostkach),
  2. wzór upoważnienia do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy danych SIO – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może w imieniu kierownika podmiotu przyznawać dane dostępowe oraz blokować dostęp do bazy danych SIO (wzór przydatny tylko dla jednostek samorządu terytorialnego),
  3. wzór upoważnienia do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy danych SIO, a także do dostępu do bazy danych SIO – stanowi kombinację powyższych, na podstawie takiego pisemnego upoważnienia, osoba upoważniona może, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), zarówno uzyskać dostęp do bazy danych SIO w określonym zakresie, jak i w imieniu kierownika podmiotu przyznawać dane dostępowe oraz blokować dostęp do bazy danych SIO (wzór przydatny tylko dla jednostek samorządu terytorialnego).

W przypadku przedłużania upoważnienia dla pracownika, dniem od kiedy upoważnienie powinno zostać przedłużone jest pierwszy dzień następujący po dniu, w którym upływa termin ważności aktualnego upoważnienia. Przykładowo jeżeli upoważnienie jest ważne do 31 sierpnia 2017 r. to przedłużając je odpowiednio wcześniej (np. 3 sierpnia 2017 r. lub inna data w okresie 3 miesięcy przed upływem ważności upoważnienia) jest ono przedłużane od 1 września 2017 r. do maksymalnie 31 sierpnia 2022 r. (nie dłużej niż 5 lat liczone od daty końca ważności upoważnienia).

Wzory dostępne do pobrania ze strony: https://pomocsio.men.gov.pl/wzory-upowaznien/