6 lutego 2018

Oferta zawodów w szkołach województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje bazę danych zawierającą wykaz zawodów wraz z danymi teleadresowymi szkół, na które będzie organizowany nabór na rok szkolny 2018/2019 przez technika i branżowe szkoły I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego:

Powyższa baza powstała na podstawie informacji przekazanych przez ww. szkoły w badaniu ankietowym prowadzonym w styczniu 2018 przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W przypadku zauważenia braków oraz ewentualnych błędów prosimy o zwrotną informację na adres: administrator@kuratorium.kielce.pl.