13 grudnia 2017

Seminarium informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego

Świętokrzyski Kurator Oświaty wziął udział Seminarium informacyjnym z zakresu oradzoradztwa zawodowego. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie stanu i jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez profesjonalne i efektywne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Udział w konferencji wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół w których funkcjonują klasy gimnazjum. Kurator w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie zwiększania świadomości zawodowej oraz powołaniu Punktów Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. To pierwsze z cyklu spotkań, które odbędą się na terenie województwa świętokrzyskiego. Partnerami i współorganizatorami przedsięwzięcia są: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.