14 lutego 2018

Nowe SIO. Nie wolno usuwać uczniów, którzy ukończyli szkołę, ani nauczycieli, którzy zakończyli pracę w szkole

System Informacji Oświatowej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi udostępnionej w nowym systemie informacji oświatowej funkcji usuwania ucznia oraz usuwania nauczyciela Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że funkcja ta służy do usuwania danych identyfikacyjnych osób pomyłkowo wprowadzonych do nowego SIO, czyli osób, które nie są i nigdy nie były uczniami szkoły lub (w przypadku nauczyciela) nie są i nigdy nie były nauczycielami zatrudnionymi w tej szkole.

Podsumowując:

  • Nie wolno w nowym SIO usuwać uczniów, którzy ukończyli szkołę, a ciągle widnieją na liście uczniów!
  • Nie wolno w nowym SIO usuwać nauczycieli, którzy zakończyli pracę w tej szkole, a ciągle widnieją na liście nauczycieli!

Jeżeli dane takich uczniów lub takich nauczycieli zostały usunięte, to należy je wprowadzić ponownie.