26 stycznia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 stycznia 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie:

 • Rejestracja nauki ucznia (indywidualnie i grupowo)
 • Modyfikacja i usuwanie nauki ucznia (indywidualnie)
 • Rejestracja nauki wychowanka (indywidualnie i grupowo)
 • Modyfikacja i usuwanie nauki wychowanka (indywidualnie)
 • Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku szkolnego
 • Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Przypisanie do oddziału podstawowego (indywidualnie i grupowo)
 • Modyfikacja i usunięcie przypisania do oddziału podstawowego (indywidualnie)
 • Przypisanie do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno-wychowawczego (indywidualnie)
 • Dodanie etykiet informacyjnych na liście uczniów
 • Dodanie nowych filtrów na liście uczniów

Obecnie nie jest dostępne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych w szkołach policealnych i szkołach artystycznych bez pionu artystycznego. Funkcja ta będzie udostępniona w jednej z najbliższych aktualizacji.

Oddziały:

 • Rejestracja, modyfikacja i usuwanie oddziałów dodatkowych – wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno-wychowawczych