10 listopada 2017

Spotkanie dotyczące wspólnych działań z zakresu realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym skierowanym do rodziców uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego

W dniu 9 listopada 2017 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie, którego celem było opracowanie koncepcji wspólnych działań z zakresu realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym skierowanym do rodziców uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu udział wzięli:

Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,

Jacek Sabat – Komendant Świętokrzyskiego Ochotniczego Hufca Pracy w Kielcach,

Jacek Wołowiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkanie zakończyło się określeniem kierunków działań w obszarze doradztwa zawodowego:

  • zorganizowanie Wojewódzkiej Konferencji skierowanej do dyrektorów gimnazjów, dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz nauczycieli realizujących zajęcia z doradztwa zawodowego,
  • powołanie Mobilnych Zespołów Doradztwa Zawodowego;
  • powołanie i koordynowanie prac punktów doradztwa zawodowego dla rodziców uczniów ;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z rodzicami uczniów;

Celem tych działań będzie dostarczenie rodzicom informacji o zawodach, które są w stanie zapewnić ich dzieciom zatrudnienie zgodne z ich predyspozycjami i potrzebami rynku pracy, tak aby każdy uczeń kończący gimnazjum świadomie umiał wybrać dalszą ścieżkę kształcenia.