4 grudnia 2017

Cykl seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego

 

Panie, Panowie Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów,

Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w cyklu Seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest popularyzowanie stanu i jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez profesjonalne i efektywne poradnictwo edukacyjno‐​zawodowe.

W programie Seminarium zaplanowano omówienie zadań związanych z możliwością powołania Punktów Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Partnerami i współorganizatorami przedsięwzięcia są: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Harmonogram spotkań:

Data Czas trwania Miejsce Adresaci
13.12.2017 r. 1100 – 1300 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, sala „Okrąglak”, al. IX Wieków Kielc 3. Miasto Kielce, powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski
14.12.2017 r. 1100 – 1300 Park Zdrojowy w Busku‐ Zdroju, Sanatorium „Marconi” – sala konferencyjna (wejście od ul. 1 Maja) Powiaty: buski, pińczowski, kazimierski
15.12.2017 r. 1100 – 1300 Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7. Powiaty: staszowski, sandomierski
18.12.2017 r. 1100 – 1300 Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach, ul. Bankowa 7, sala „Senatorska”. Powiaty: starachowicki, skarżyski, konecki, opatowski, ostrowiecki

Zgłoszenia do udziału w Seminarium należy dokonać w nieprzekraczającym terminie do 15 grudnia 2017 roku poprzez niniejszy: formularz zgłoszeniowy on‐​line

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik