6 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 6 października 2017

 1. Użytkownicy:
  1. Aktualizacja słownika przyczyn cofania upoważnienia
  2. Poprawienie statusów użytkowników na „dezaktywowany” w przypadku likwidacji lub włączenia szkoły placówki do podmiotu nadrzędnego
 2. Nauczyciele:
  1. Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela
  2. Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela
  3. Uruchomienie importu danych identyfikacyjnych nauczyciela z pliku CSV
 3. Placówki:
  1. Dodanie możliwości wyboru Izb Rzemieślniczych jako organów prowadzących
  2. Zniesienie wymagania wskazania ulicy w niektórych miejscowościach na obszarach wiejskich