6 listopada 2017

Nowe SIO. Zmiana w zasadach rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jst, szkół i placówek oświatowych

Zwracam uwagę na fakt zmiany zasad rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych. Od 24 lipca 2017 wnioski dla:

  1. kierowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje właściwy terytorialnie kurator oświaty lub upoważniony przez kuratora oświaty pracownik kuratorium oświaty,
  2. pracowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje kierownik tej jednostki samorządu terytorialnego,
  3. dyrektorów szkół i placówek oświatowych rozpatruje właściwy terytorialnie kierownik jednostki samorządu terytorialnego lub upoważniony przez kierownika jednostki samorządu terytorialnego pracownik tej jednostki samorządu terytorialnego,
  4. pracowników szkół i placówek oświatowych rozpatruje dyrektor tej szkoły lub placówki oświatowej.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków od strony technicznej jest opisany w instrukcjach na stronie: https://pomocsio.men.gov.pl