5 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 2 marca 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pobytu wychowanka
  • Rejestracja nauki (grupowo i indywidualnie) w szkołach policealnych
  • Przypisanie do oddziałów podstawowych (indywidualnie i grupowo) w szkołach policealnych
  • Rejestracja pozostałych danych dziedzinowych:
   • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego
   • Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
   • Korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym
   • Uczestnictwo w dodatkowych działaniach na rzecz uczniów pochodzenia romskiego
   • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą
   • Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
   • Indywidualne nauczanie
   • Karta rowerowa
   • Korzystanie z internatu
   • Uczestnictwo ucznia w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym
   • Korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego
   • Korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia
   • Uczeń pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne
   • Indywidualny tok nauki
   • Indywidualny program nauczania
   • Praktyczna nauka zawodu
   • Status młodocianego pracownika
  • Dodanie filtru i etykiety dotyczącej pozostałych danych dziedzinowych

Obecnie nie jest dostępne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego. Funkcja ta będzie udostępniona w jednej z najbliższych aktualizacji.

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności szkolnych schronisk młodzieżowych