1 września 2009

Podręczniki dla uczniów niewidomych

Informujemy, że w ciągu najbliższych dni na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www​.men​.gov​.pl w zakładce Nauczyciele i dyrektorzy/​​Kształcenie specjalne/​​Podręczniki zostaną udostępnione do pobrania dla uczniów niewidomych adaptacje podręczników szkolnych opracowanych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego – wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w… czytaj więcej

31 sierpnia 2009

Akcja informacyjna dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki raka piersi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zwraca się z propozycją przeprowadzenia akcji informacyjnej dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki raka piersi w roku szkolnym 2009/​​2010. Wobec tendencji obniżania się wieku osób zapadających na choroby nowotworowe, należy… czytaj więcej

26 sierpnia 2009

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Dziecka wystosował list z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2009/​​2010. Zwrócił się też z prośbą o odczytanie go podczas uroczystości związanych z z rozpoczęciem roku szkolnego. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

21 sierpnia 2009

Informacja o podręcznikach do kształcenia specjalnego

Obowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, od roku szkolnego 2009/​​2010 obowiązuje nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009… czytaj więcej

14 lipca 2009

Kształcenie specjalne – podstawa programowa

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: kl. I szkół podstawowych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą zał. nr 2, kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz… czytaj więcej

8 lipca 2009

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – korekta przyznanych dotacji

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DE-II-EB-332–25A/RC-11/2009 z dnia 1 lipca 2009 r., Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało korekty przyznanych środków finansowych dla wszystkich województw na realizację trzeciej edycji Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” i obecnie wysokość kwoty, która… czytaj więcej