26 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 listopada 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie planowania stopnia awansu zawodowego.
 • Rezygnacja z możliwości modyfikacji stopnia awansu zawodowego.
 • Uspójnienie widoku karty umowy i szczegółów umowy nauczyciela.
 • Dodatek za wysługę lat – zamiast błędu wyświetlane będzie ostrzeżenie o możliwych błędach.

Uczniowie:

 • W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę automatyczne zamykanie okresu obowiązywania orzeczenia.
 • Umożliwienie przypisania ucznia do klasy I po wcześniejszym zakończeniu uczęszczania ucznia do oddziału „0” w tym samym roku szkolnym.

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie diagnoz wydawanych przez poradnie psychologiczno‐​pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne.
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pomocy psychologiczno‐​pedagogicznych udzielanych przez poradnie psychologiczno‐​pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne.
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie innych opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno‐​pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne.
 • Zmiana sposobu wyświetlania formularzy z modułu dane zbiorcze.

RSPO:

 • Możliwość modyfikacji typu organu prowadzącego innego niż JST/​Minister.