4 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały:

  • Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przysposabiający do pracy”

Nauczyciele:

  • Limit godzin w umowach cywilno-prawnych zwiększony do 1000
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza inne kwalifikacja do zajmowanego stanowiska
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza ukończone formy doskonalenia zawodowego
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza ukończone formy kształcenia

Uczniowie:

  • Zniesienie obowiązku przypisania dwóch języków podczas przypisywania uczniów do oddziałów podstawowych
  • Dodanie możliwości kontynuacji nauki w tej samej klasie w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego