18 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 18 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie:

  • Dla wybranych orzeczeń zniesienie obowiązku wpisania dwóch języków obcych podczas przypisywania do oddziału
  • Ograniczenie możliwości rejestracji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jednego ucznia do jednego podmiotu

Nauczyciele:

  • Dodanie obowiązku nauczyciela „Brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” w typie obowiązku „inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia”

Dane zbiorcze:

  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie danych o internacie/bursie

Start:

  • Dane dotyczące adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych szkół oraz placówek oświatowych – uzupełnianie na jednym formularzu

RSPO:

  • W Szkołach Muzycznych I stopnia oraz Ogólnokształcących Szkołach Muzycznych I stopnia do możliwość rejestracji jedynie „Przygotowania do kształcenia zawodowego”