29 października 2018

Nowe SIO! Wprowadzone 29 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oceny nauczyciela

Uczniowie:

  • Dodanie etykiety i filtra „zakończył naukę
  • Przypisanie uczniów do kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli
  • Możliwość ukończenia szkoły na poziomie II semestru w szkołach podstawowych dla dorosłych
  • W szkołach policealnych dla uczniów przypisanych do dwóch oddziałów możliwość wykazania form praktycznej nauki zawodu w każdym z oddziałów