17 września 2018

Zaproszenie do udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości

Panie/Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Prezes Targów Kielce mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych.

Honorowy Patronat nad realizowaną inicjatywą objęli:
Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska
Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski

Kongres obejmuje dwa spójnie powiązane wydarzenia, na które składają się nurty tematyczne: Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji oraz Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony będzie promocji nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii w realizowanym procesie edukacyjnym. Stworzona zostanie płaszczyzna wymiany doświadczeń ekspertów, dydaktyków, praktyków z całej Polski.

Ważną częścią tego dnia będzie Finał i Gala „Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła” w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

Do konkursu zakwalifikowane zostały 63 szkoły/placówki oświatowe z 10 województw.

W drugim dniu Kongresu Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, przedstawione zostaną doświadczenia osób, instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Sztuczna inteligencja będzie wiodącym tematem tego dnia kongresu jako jedna z najbardziej dynamiczne rozwijających się gałęzi nauki i inżynierii.

Organizacja i uczestnictwo w Kongresie Edukacji Przyszłości:

  • Termin Kongresu: 3-4 października 2018 r.
  • Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, sala OMEGA.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszę o zarejestrowanie się w nieprzekraczającym terminie do 28 września 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Udział w kongresie jest nieodpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach koordynatorem przedsięwzięcia jest starszy wizytator Renata Zaborek tel. 41 342 16 44, e-mail: renata.zaborek@kuratorium.kielce.pl

Formularz zgłoszeniowy

 

Załączniki

Program Kongresu 17.09
Data: 2018-09-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 635 KB