5 listopada 2018

Nowe SIO. Wyjaśnienie dotyczące pola „Nazwa skrócona” w RSPO

W związku z pismem rozesłanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej do jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie wyjaśniam, że pole „Nazwa skrócona” jest nieobowiązkowe i należy je wypełnić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki oświatowej przewiduje istnienie nazwy skróconej używanej na pieczęciach.

Często popełnianym błędem jest wymyślanie nazw skróconych przez pracowników samorządów i wpisywanie ich w to pole – takie działanie jest niedopuszczalne i te wymyślone nazwy skrócone należy niezwłocznie usunąć.

W związku z powyższym przytaczam zapis z instrukcji merytorycznej dotyczącej tego pola:

2.1.7. Nazwa skrócona

Szkoła lub placówka oświatowa może posiadać nazwę skróconą. Jest to nazwa, której szkoła lub placówka oświatowa używa na pieczęciach, o której mowa odpowiednio w:

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825),
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia ustawicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226),
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

UWAGA: Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie posiada nazwy skróconej, pole Nazwa skrócona należy zostawić niewypełnione. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.