9 października 2018

Nowe SIO. Brak drugiego imienia ucznia?

W przypadku, gdy w nowym SIO po poprawnym zarejestrowaniu danych osobowych ucznia (pierwsze imię, nazwisko i PESEL) nie będzie widać pozostałych danych ucznia np. drugiego imienia, to należy:

  1. Kliknąć Ołówek (Modyfikuj) na karcie Dane identyfikacyjne.
  2. Kliknąć przycisk Zapisz.
  3. Pozostałe dane powinny się pojawić.