2018

31 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika dotyczącego realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018 oraz zaangażowanych środków własnych w nieprzekraczalnym… czytaj więcej

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 536/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 536/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 535/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 535/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

28 grudnia 2018

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach (25–516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej na adres: kurator@​kuratorium.​kielce.​pl Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty… czytaj więcej

28 grudnia 2018

Bezpieczne ferie: kontrola autokarów

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w trosce o zdrowie jego uczestników, a szczególnie dzieci i młodzieży, Starosta Kielecki z udziałem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, działając w porozumieniu z okręgowymi stacjami kontroli pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego, organizuje w okresie zimowym, akcję… czytaj więcej

28 grudnia 2018

Konkurs „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” rozstrzygnięty!

Znamy finalistów konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów w 3 kategoriach wiekowych, przyznała również trzy wyróżnienia. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!… czytaj więcej

28 grudnia 2018

Dobre praktyki w 2018 – szkoły podstawowe

Załączniki Dobra praktyka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie Data: 2018-​​01-​​08, rozmiar: 1 MB Dobra praktyka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Data: 2018-​​01-​​17, rozmiar: 1 MB Dobra praktyka – Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Data: 2018-​​03-​​05, rozmiar: 18 MB Dobra praktyka… czytaj więcej

28 grudnia 2018

„Znajdziesz mnie?” – bezpłatna aplikacja profilaktyczno – edukacyjna.

Szanowni  Państwo, Zapraszamy Państwa do skorzystania z innowacyjnego narzędzia do pracy profilaktycznej z młodzieżą w postaci bezpłatnej aplikacji profilaktyczno-​​edukacyjnej na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne „Znajdziesz mnie?”. Jej celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu w niebanalny sposób. Aplikacja… czytaj więcej

21 grudnia 2018

Konkurs literacko-​plastyczny „Świat książek w ilustracjach”

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach organizuje konkurs literacko-​​plastyczny „Świat książek w ilustracjach”. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, a także promowanie literatury pięknej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni młodzieży inspirowanej przeczytanymi książkami, zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej oraz wzbudzanie wrażliwości na piękno języka.… czytaj więcej

21 grudnia 2018

SELFIE czyli jak cyfrowa jest Twoja szkoła?

Platforma SELFIE to narzędzie, które ma pomóc ocenić szkołom jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w procesie uczenia się. Jego inauguracja odbyła się w warszawskim IX Liceum im Hoffmanowej. – SELFIE umożliwia nauczycielom i uczniom wyrażenie poglądów i może odegrać ważną rolę w dostosowywaniu szkolnictwa do ery cyfrowej – ocenił komisarz… czytaj więcej

21 grudnia 2018

Konkurs – Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan Paweł II)

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan Paweł II). W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu przewidziano dodatkową kategorię dla szkół spoza województwa śląskiego.… czytaj więcej

21 grudnia 2018

Informacja MEN – konkurs na dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Załączniki Ogłoszenie Bruksela Data: 2018-​​12-​​21, rozmiar: 17 KB Ogłoszenie Karlsruhe Data: 2018-​​12-​​21, rozmiar: 18 KB Pobierz wszystkie pliki… czytaj więcej

21 grudnia 2018

Projekt „UAM dla Najlepszych”

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzył projekt wspierający zdolnych uczniów, pasjonatów nauki, laureatów olimpiad i konkursów wiedzy. Celem projektu „UAM dla Najlepszych” jest długofalowe wsparcie dla uczniów i uczennic, umożliwiające pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin pod czujnym okiem ekspertów i… czytaj więcej

20 grudnia 2018

VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Narodowej IPN w partnerstwie z Muzeum Historii Polski, Narodowym Centrum Kultury, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Wydawnictwami: EGMONT Polska; Prószyński i Sp-​​ka, ZIN ZIN PRESS zaprasza nauczycieli i uczniów do VII edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod… czytaj więcej

20 grudnia 2018

ERASMUS+ DLA KAŻDEGO – Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Warszawie na PGE Narodowym odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas spotkania zaplanowane jest szereg sesji tematycznych przeznaczonych dla nowych wnioskodawców, którzy jeszcze nie korzystali z programu a chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach unijnych programów edukacyjnych. Udział w… czytaj więcej

20 grudnia 2018

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory.” Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół i placówek oświatowych, Rodzice, Drodzy Uczniowie, Pracownicy samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego Ten niezwykły czas to Wigilia, Święta Bożego Narodzenia. Ludwik Jerzy Kern w swoim wierszu napisał: „Szkoda, że Święta… czytaj więcej

19 grudnia 2018

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” za 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2018 roku.  Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10… czytaj więcej

18 grudnia 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu: „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Wojewódzka komisja konkursowa powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dokonała oceny prac w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej: „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”.… czytaj więcej