2018

17 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty 2018

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego   Informuję, że w szkołach podstawowych w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Przeprowadzenie ww. egzaminu jest dobrowolne. Zwracam Państwu Dyrektorom uwagę,… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Komunikat MEN: 3 lata w MEN – praca dla Polski – dobra szkoła

Ostatnie 3 lata pracy MEN to budowanie dobrej, nowoczesnej szkoły. Za nami ogrom pracy całego środowiska oświatowego. Dobrze wprowadzona i oceniona reforma edukacji, podwyżki dla nauczycieli, odbudowa szkolnictwa zawodowego i współpraca szkół z przedsiębiorcami, wzmacnianie edukacji włączającej i wspieranie szkół polonijnych. Szerokopasmowy internet w każdej szkole w ramach Ogólnopolskiej Sieci… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie pn.: „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”, którego celem było zapoznanie uczestników z istotą i założeniami programów promocji zdrowia: Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. W szkoleniu uczestniczyło 85 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół, które aspirują do wstąpienia… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń–grudzień w 2018 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień 2018 r Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2018 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji programu, dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanych w 2018 roku środków z dotacji celowej na realizację ww. zadania.… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Zmienimy przepisy o ocenie pracy nauczyciela, dodatku za wyróżniającą pracę i wzmocnimy finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów – list minister edukacji do dyrektorów i nauczycieli

Minister Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom za wspólne wdrażanie reformy. Jednocześnie zapowiedziała zmiany w ustawie „Karta nauczyciela”, które zostaną wprowadzone na wniosek środowisk nauczycielskich. Załączniki list Minister Edukacji Narodowej Data: 2018-12-15, rozmiar: 409 KB… czytaj więcej

14 grudnia 2018

Podsumowanie Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmintonie

W sobotę, 8 grudnia, w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbyły się Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów i Instruktorów w Badmintonie. Organizatorem zawodów był Świętokrzyski Związek Badmintona przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Gminy Staszów i Powiatu Staszowskiego.… czytaj więcej

14 grudnia 2018

PILNE! Harmonogram spotkań z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, w dniach 3-14 stycznia 2019 r. odbędą się spotkania z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego. W czasie spotkań zostaną przedstawione zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2019 r. dotyczące:… czytaj więcej

13 grudnia 2018

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych  szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Dobre praktyki to oryginalne i nowatorskie działania pedagogiczne, które mogą posłużyć dla innych placówek jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu i ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty. Dzięki wspieraniu idei upowszechniania… czytaj więcej

13 grudnia 2018

Konferencja „Wspieranie sportu z funduszy europejskich – projekty i inicjatywy sportowe w programie Erasmus+”, Warszawa 3-4 grudnia 2018 r.

W dniach 3–4 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Wspieranie sportu z funduszy europejskich – projekty i inicjatywy sportowe w programie Erasmus+”. Organizatorami spotkania były Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach… czytaj więcej

13 grudnia 2018

Wykład „Niezwykła kobieta. Gen. Elżbieta Zawacka (1909 – 2009) z cyklu „Historia dla każdego”

19 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbędzie się wykład poświęcony niezwykłej kobiecie, która jeszcze za życia stała się legendą, generał brygady Wojska Polskiego Elżbiecie Zawackiej „Zo”. O życiu jedynej kobiety w szeregach cichociemnych opowie dr Katarzyna Minczykowska. W 1997 r. jako… czytaj więcej

12 grudnia 2018

„Zorro” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia pierwszego po wakacjach spektaklu w projekcie iTeatr. Będzie to spektakl „Zorro” z Teatru Dzieci Zagłębia. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu będzińskich aktorów zobaczą na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez… czytaj więcej

12 grudnia 2018

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje

W lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the… czytaj więcej

12 grudnia 2018

Ankieta „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy nauczycieli”

Pani Agnieszka Sadowska-Konczal – doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prowadzi badania wśród nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez nauczycieli i nauczycielki z… czytaj więcej

12 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi dla dyrektorów szkół zawodowych dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w… czytaj więcej

11 grudnia 2018

Konkurs IPN „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce, organizowanym w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej. Załączniki Regulamin Konkursu… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 4 uczniom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym  2017/2018. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym. Świętokrzyski Kurator Oświaty  Kazimierz Mądzik… czytaj więcej