6 marca 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wojewódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego skutecznym wsparciem dla szkół”

Panie, Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji „Wojewódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego skutecznym wsparciem dla szkół”. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest popularyzowanie profesjonalnego i efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek

Podczas konferencji przedstawione zostaną doświadczenia instytucji współodpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań systemowych w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa edukacyjno-zawodowego jako inspiracja do kreacyjnych rozwiązań w województwie świętokrzyskim.

Debata stanie się okazją do zainicjowania działań na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów współuczestniczących w procesie kształcenia w tym znaczącej roli pracodawców w rzeczonym zakresie. Służyć będzie określeniu dotychczasowego stanu i wyznaczeniu kierunków koncepcyjnych zmian wynikających z przesłania wdrażanej reformy systemu oświaty.

Organizacja i uczestnictwo w konferencji:

  • Termin konferencji: 22 marca 2017 r.
  • Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce, Zakładowa 1 (sala ,,Kappa”).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zarejestrowanie się w nieprzekraczającym terminie do 15 marca 2017 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

Załączniki

Program konferencji
Data: 2017-03-06, typ pliku: DOC, rozmiar: 39 KB