7 września 2017

Nowe SIO. Modyfikacja danych w RSPO. Trudności z obsługą komunikatu „Formularz zawiera błędne dane”

W związku z licznymi trudnościami występującymi przy przesyłaniu formularzy modyfikacyjnych w RSPO kończących się enigmatycznym komunikatem „Formularz zawiera błędne dane” bez wskazania kolorem czerwonym miejsca błędu proponuję następującą prostą procedurę obejścia problemu:

  1. Klikamy w pierwsze pole: RSPO.
  2. Naciskając klawisz TAB z klawiatury komputera, przechodzimy przez każde z pól formularza, zwracając uwagę, czy po przejściu do kolejnego pola nie pojawi się kolor czerwony w poprzednio wybranym polu.
  3. Po przejściu klawiszem TAB do samego końca klikamy przycisk Zapisz.
  4. Sprawdzamy, czy przypadkiem nie pojawiło się czerwone podkreślenie (linia), zamiast normalnie niebieskiego w jednym lub kilku polach formularza. Takie czerwone podkreślenie (linia) wskazuje na błąd w formularzu w danym polu.