8 września 2017

Nowe SIO. Komunikat „Podmiot niepoprawny” podczas składania wniosku o dostęp do szkoły lub placówki oświatowej

Jeśli w momencie składania wniosku o dostęp do szkoły lub placówki oświatowej widzimy komunikat „Podmiot niepoprawny”, to oznacza, że wybraliśmy szkołę lub placówkę wchodzącą w skład zespołu szkół, lub w skład jednostki złożonej. Dla takiej jednostki nie można złożyć wniosku o dostęp.

Jeśli wybrana szkoła będzie jednostką samodzielną powstającą w wyniku reformy oświaty, to ww. komunikat oznacza, że jeszcze do tej pory jednostka samorządu terytorialnego nie dokonała wyłączenia tej szkoły z zespołu szkół lub jednostki złożonej. Trzeba czekać na dokonanie tej operacji. Dopiero po wyłączeniu będzie można ponownie złożyć wniosek.