14 września 2017

Nowe SIO. Termin do 15 września 2017. Obowiązek przekazania do RSPO przez jst informacji o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949):

Jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2017 r. przekażą do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych informację o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. 

Czynności tej dokonuje się poprzez modyfikację (ikonka ołówka w szczegółach szkoły) danych szkoły i zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji pokazanej na poniższym zrzucie ekranu: