1 września 2017

Zarządzenie nr 536/​2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/​2018

Załączniki

Zarządzenie nr 536 2017
Data: 2017-​09-​01, rozmiar: 2 MB