15 września 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 września 2017

UWAGA! Aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół i placówek oświatowych będą widzieć tylko moduł StartNie ma dostępu do modułów: Uczeń, Nauczyciel oraz Dane zbiorcze. Dostępy do tych modułów będą uruchamiane sukcesywnie w innych terminach, o czym będą Państwo poinformowani w osobnych komunikatach.

15 września 2017 wprowadzono następujące modyfikacje w systemie:

 1. Moduł „Placówki”:
  • Rozszerzenie zakresu wyszukiwarki podmiotów nadrzędnych do poziomu województwa w gminach, powiatach i urzędach wojewódzkich;
  • Rozszerzenie zakresu wyszukiwarki podmiotów nadrzędnych do wszystkich zarejestrowanych przez ministerstwo szkół i placówek;
  • Zmiana opisu pola z „Przewidywana liczba pracowników” na „Przewidywana liczba pracujących”;
  • Poprawienie funkcji włączania i wyłączania szkół z zespołów szkół.
 2. Moduł „Użytkownicy”:
  • Wyświetlanie listy wniosków wybranego użytkownika;
  • Poprawienie wyświetlania województw i powiatów na liście użytkowników.
 3. Moduł „Wnioski”:
  • Dodanie możliwości składania wniosków przez ePUAP;
  • Poprawienie wyświetlania województw i powiatów na liście użytkowników;
  • Zablokowanie możliwości złożenia nowego wniosku o dostęp do SIO przez osobę, która posiada już aktywne upoważnienie do tej samej placówki.
 4. Moduł „Start”:
  • Dodanie funkcji edycji adresu do korespondencji szkół lub placówek oświatowych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych;
  • Dodanie funkcji edycji danych teleadresowych szkół lub placówek oświatowych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
 5. Moduł „Panel użytkownika”:
  • Wyświetlanie listy wniosków użytkownika;
  • Poprawienie funkcji zmiany danych kontaktowych użytkownika.