22 stycznia, 2023

22 stycznia 2023

Konkurs „O Polskę biało-czerwoną… Żołnierze Wyklęci w fotografii, filmie i na plakacie”

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „O Polskę biało-czerwoną… Żołnierze Wyklęci w fotografii, filmie i na plakacie”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników jest – w zależności od wieku – stworzenie plakatu, vloga lub fotografii nawiązującej do losów Żołnierzy Wyklętych. […]

22 stycznia 2023

VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie organizują VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu rozbudzenie zainteresowań twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci. Zadanie […]

22 stycznia 2023

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II). Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe wymagania dla kandydatów są podane w ogłoszeniu. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-do-spraw-szkoly-sredniej-w-szkole-europejskiej-w-luksemburgu-luksemburg-ii

22 stycznia 2023

Światowy Dzień Mokradeł 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej zapraszają do udziału w wydarzeniach z okazji Światowego Dnia Mokradeł, które w tym roku organizowane są pod hasłem „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Światowy Dzień Mokradeł to kampania prowadzona na całym świecie, której celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat roli terenów podmokłych w przyrodzie i […]

22 stycznia 2023

XVI Ogólnopolski Konkurs „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie serdecznie zapraszają do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” z zakresu VII Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Konkurs skierowany jest […]

22 stycznia 2023

XXIII Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin” serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. […]

22 stycznia 2023

Konkurs grantowy dla szkół Fundacji „Szkoła z Klasą

Fundacja „Szkoła z Klasą” zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w konkursie grantowym. W ramach programu Razem w Klasie przyznane zostaną granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole. Rekrutacja do pierwszego etapu trwa obecnie i zakończy się 25 stycznia […]

22 stycznia 2023

II Wojewódzki Konkurs Literacko-Teatralny „Scena jest dla nas”

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Teatralnego „Scena jest dla nas”. Konkurs w tym roku szkolnym odbędzie się pod tematyką przewodnią: WIZERUNEK DZIECKA W LITERATURZE POLSKIEGO ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU. Konkurs objęty jest patronatem Kuratora Oświaty w Kielcach, […]