3 stycznia, 2023

3 stycznia 2023

Ogólnopolskie Dni Informacyjne 2023

W dniach 11-13 stycznia 2023 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na X edycję Ogólnopolskich Dni Informacyjnych. Podczas Ogólnopolskich Dni Informacyjnych 2023 eksperci Narodowej Agencji odpowiedzą na najczęściej pojawiające się pytania nt. szkolnictwa wyższego, edukacji młodzieży i dorosłych, sportu, szkoleń zawodowych czy mobilności uczniów, a także projektów wolontariatu. Można będzie […]

3 stycznia 2023

Ogłoszenie o naborze ekspertów Branżowych Centrów Umiejętności (BCU)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – pełniąca funkcję Jednostki Wspierającej w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Inwestycji KPO A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ogłoszonej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki – ogłasza otwarty nabór na ekspertów, którzy będą współpracować z FRSE w […]

3 stycznia 2023

Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś

Zachęcamy do obejrzenia spotu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła przyszłości już dziś”. Materiał przybliża możliwości rozwoju, jakie oferuje uczniom współczesna edukacja. Dzięki podejmowanym działaniom i realizowanym programom Ministra Edukacji i Nauki, które zapewniają nowoczesne pomoce dydaktyczne i odpowiednie wsparcie, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy i spełniać marzenia.

3 stycznia 2023

XIV Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu zaprasza do udziału w  konkursie historyczno-literackiego „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej (klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje: https://sp15raciborz.edupage.org/a/konkursy?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2JnN1YnBhZ2U9Mg%3D%3D

3 stycznia 2023

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego do udziału w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Polskie kwiaty”. Konkurs patronatem objęli: Burmistrz Ćmielowa Pani Joanna Suska i Prezes Fabryki Porcelany AS Ćmielów Pan Adam Spała. Tematem tegorocznej edycji […]

3 stycznia 2023

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl Załączniki Załącznik 1 – wniosek honorowy profesor oświaty Data: […]

3 stycznia 2023

Rozliczenie dotacji – wychowanie przedszkolne za 2022 r.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. […]