9 stycznia, 2023

9 stycznia 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2022 r.

W miesiącu grudniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu grudniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 51 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 5 […]

9 stycznia 2023

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” dla uczniów szkół powiatu starachowickiego

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” i Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność” organizuje adresowany do uczniów szkół podstawowych Powiatu Starachowickiego konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. 17 lutego […]

9 stycznia 2023

Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za ubiegły rok, jeśli w ubiegłym roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za rok ubiegły, jeśli w ubiegłym roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład: pierwsza umowa od 01.09.2021 do 20.06.2022 druga umowa od 01.09.2022 do 25.06.2023. Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok ubiegły: pierwsze sprawozdanie za rok […]

9 stycznia 2023

Pakiet biblioteczny projektu „Z Sienkiewiczem przy kawie”

Fundacja WSPAK od 2020 roku realizuje projekt digitalizacji prywatnych listów Henryka Sienkiewicza „Z Sienkiewiczem przy kawie”. Listy te stanowią wartościowe uzupełnienie lektur w szkołach średnich. Są też przygotowane w formie atrakcyjnej dla młodych odbiorców. Materiały w formie plików audio oraz PDF dostępne są na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1JRhakJ9AVmg2iBuwzVlG0W16_XJGIYgC?usp=share_link

9 stycznia 2023

Konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna […]