22 stycznia 2023

VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie organizują VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu rozbudzenie zainteresowań twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Prace należy dostarczyć do organizatora do 3 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.sp34.lublin.eu/index.php/konkursy/587-vii-czytanie-jest-przygoda.