22 stycznia 2023

XXIII Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin” serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. Hasło tegorocznej edycji tradycyjnie nawiązuje do nauczania Bł. Stefana Wyszyńskiego, który był przekonany, iż „pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.

Głównym celem konkursu jest ukazanie aktualności programu wychowawczego zawartego w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także inspirowanie dzieci oraz młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Patrona.

Prace konkursowe wykonane w formie literackiej, plastycznej lub słowno-muzycznej należy przesyłać do  27 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje: http://www.zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=66