17 stycznia, 2023

17 stycznia 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 2023

Przed nami Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który świętować będziemy 7 lutego 2023 r. Z tej okazji, jak co roku, szkoły w całej Polsce organizują inicjatywy edukacyjne związane z bezpiecznym i konstruktywnym korzystaniem z sieci. Organizatorzy wydarzenia przygotowali bogaty program obchodów DBI 2023 – m.in. Galę DBI, webinary dla nauczycieli, lekcje online, konkurs na najciekawszą lokalną […]

17 stycznia 2023

Komunikat – wynagradzanie egzaminatorów

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Konsultacje publiczne projektu potrwają 21 dni.