12 stycznia, 2023

12 stycznia 2023

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – zachęcamy do udziału w turnieju PZPN

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w XXIII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promowanie wartości związanych ze sportem i ideą walki fair-play. Turniej jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

12 stycznia 2023

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023

Na stronie CKE opublikowane zostały dwa materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023. Materiały dotyczą: 1. wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych 2. wypracowania na egzaminie maturalnym z historii. W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną […]

12 stycznia 2023

Ogólnopolski konkurs „Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą są indeksy siedmiu kierunków studiów: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, animacja kultury, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół […]

12 stycznia 2023

II Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych zainteresowanych matematyką do udziału w pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki i wspieranie uczniów pasjonujących się zagadnieniami z nią związanymi. Zawody pierwszego stopnia mają zasięg szkolny, zawody finałowe zasięg wojewódzki. Przewidziane terminy poszczególnych etapów to: […]

12 stycznia 2023

Konkurs „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej. Organizator proponuje uczestnikom wybór jednego spośród czterech tematów: dobra i usługi specyficzne dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu; historię społeczno-gospodarczą regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu; istotne wydarzenia społeczno-gospodarcze regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno te historyczne, jak i […]

12 stycznia 2023

XII ogólnopolski konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Konkurs jest organizowany pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To już XII […]

12 stycznia 2023

Ogólnopolski konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza Jubileuszowy X Ogólnopolski konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Celem konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego […]

12 stycznia 2023

Kluby Młodego Programisty

Kluby Młodego Programisty to działanie Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie KPRM) i Państwowego Instytutu Badawczego NASK, w ramach którego dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczą się programowania. Celem tworzenia klubów to rozwijanie pasji do programowania od najmłodszych lat. W klubach dostępne są zajęcia stacjonarne i online dla uczniów ze szkół podstawowych. Udział w kursie jest darmowy. Uczestnicy, […]

12 stycznia 2023

SIO. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający obowiązek szkolny w ORW

Uwaga! Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW) też jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym (ORW)! Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest klasyfikowany przez daną szkołę, a faktycznie nie chodzi do tej szkoły, natomiast spełnia obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (ORW) powinien być zarejestrowany w dwóch jednostkach: Szkoła, która klasyfikuje tego ucznia, wykonuje następujące czynności w aplikacji SIO: rejestruje ucznia, rozpoczyna mu […]