22 stycznia 2023

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe wymagania dla kandydatów są podane w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-do-spraw-szkoly-sredniej-w-szkole-europejskiej-w-luksemburgu-luksemburg-ii